Söndag 16 juni 2019

Nordsverige

Hans Pahlin, Evelina Nyberg och Erik Löfgren jobbar med att se till så att energietableringar ger arbetstillfällen, bland annat i västra. Foto: PONTUS LÖFGREN

Vindkraft ger långvariga jobb i västra Sollefteå

Allt fler arbetstillfällen finns i Västra Ångermanland. Detta eftersom företag som arbetar med vindkraft och annan förnyelsebar energi behöver rekrytera. Det är en av anledningarna till att Sollefteå kommun tagit initiativ till ett nytt projekt för att öka den regionala nyttan av de investeringar som redan gjorts i kommunen kring förnyelsebar energi.

Sollefteå · Published okt 4, 2018 at 06:15

Vindkraften har på senare år utvecklats snabbt i Norrlands inland, Detta leder till ett behov av nyanställningar, jobb som finns i Ramsele och andra delar av västra Sollefteå.

Tillsammans med Energimyndigheten, Kramfors, Strömsund, Åsele, Jokkmokk och Sorsele arbetar Sollefteå kommun nu för att se till så att de företag som behöver ska kunna rekrytera.

– Vi börjar redan i mellanstadiet och informerar eleverna om de möjligheter som kommer att finnas att få arbete inom denna expansiva näring, berättar Evelina Nyberg, som arbetar med rekryteringsdelarna i projektet.

Evelina kommer från Bredbyn, men efter studier i Umeå har hon nu flyttat till Sollefteå för jobb i projektet och som yrkes- och studievägledare på Reveljen.

Energisektorn har alltsedan utbyggnaden av vattenkraften började varit en betydande del av stora delar av arbetsmarknaden i Norrlands inland.

– På senare år har vindkraften utvecklats snabbt i regionen. Nyinvesteringarna i vindkraft och reinvesteringar i elnät och vattenkraft har inneburit en stor sysselsättningsökning och det handlar om långvariga jobb, berättar projektledare Hans Pahlin.

– Det är en myt att arbeten med vindkraft bara finns en kort tid. Istället handlar det om långsiktiga och varaktiga arbetstillfällen som den som vill bo kvar i sin hembygd kan satsa på, säger projektkommunikatör Erik Löfgren.

Syftet med projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” är att bidra till ökad ekonomisk och social hållbarhet i samhället genom att stimulera en positiv regional utveckling med vindkraftsinvesteringar som generator.

Det sker bland annat genom att man aktivt arbetar för att resurser som tillförs i så hög grad som möjligt används för jobbskapande, industriutveckling och annan återbäring till de bygder som berörs.

Det finns utbildningar som man kan läsa på distans.

– Det är bra med distansutbildningar främst för de som är lite äldre och vill skola om sig och kanske inte kan flytta, säger projektledaren Hans Pahlin.

Sollefteå kommun är projektägare, men projektet berör hela regionen

– En viktig del av projektet är att säkra kompetens försörjningen. Att attrahera ungdomar att välja utbildningar riktade mot energisektorn i allmänhet och vindkraftssektorn i synnerhet, säger Evelina Nyberg och fortsätter:

– För att lyckas med det behövs såväl gymnasie- som eftergymnasiala utbildningar i regionen som är anpassade efter energibranschens behov.

Projektet ska även underlätta för det regionala näringslivet att kunna ta på sig de uppdrag vindkraftsinvesteringarna behöver.

– Dessa kunskaper är också till nytta när fler elintensiva företag etablerar sig i Sollefteå och på andra håll i Norrlands inland, säger Erik Löfgren.

Vill bygga bredbandsbullerbyar

SOLLEFTEÅ Nu vill det kommunala bostadsbolaget Solatum i Sollefteå satsa på moderna attraktiva bostäder för de som bor på landet. Detta i projektet Bredbandsbullerbyar. Bland...