Torsdag 23 maj 2019

Nordsverige

Utställning visar ull, filt och vadmal i fina färger

I fina färger visas verk av Härnösandskonstnären Kerstin Lindström i Orrenhuset i Sollefteå. Detta i en utställning där Kerstin låtit sig inspireras av Helmer Osslund.

SOLLEFTEÅ · Published nov 27, 2018 at 08:00

Inspirationen handlar om sättet att använda färger. Hennes uttryck skiljer sig från Osslund. Men sättet att se färger delar de två konstnärerna.

Kerstin Lindström kommer från Umeå men bor och verkar normalt i Härnösand och har sedan millennieskiftet haft många separata utställningar i olika delar av landet såväl som medverkat i minst lika många samlingsutställningar.

Nu är hon aktuell med utställningen HABITAT på Orren-huset. Där visas resultatet av uppdraget ”Konstnär i kommun” som 2018 gick till Kerstin Lindström. I uppdraget ingick att inspireras av en kulturpersonlighet med anknytning till trakten. Kerstin Lindström valde konstnären Helmer Osslund.

Under sin livstid producerade Osslund ett stort antal färgstarka målningar som skildrar norrländska landskap med motiv hämtade från trakterna runt Sollefteå, Höga Kusten och Lappland. Färgerna glöder och penseldragen är kraftfulla.

”Färgbada med Osslund” var förslaget till ett projekt som tar avstamp i målaren Helmer Osslunds konstnärskap.

Idén är en lek med begreppet skogsbada.

– Ursprunget kommer från Japan och växte fram som en metod för att minska stressen hos storstadsbor som arbetade sig till döds. Företeelsen kallas på japanska shinrin-yoku, vilket översätts som just skogsbad. Ordet finns med på Språkrådets nyordslista 2017.

Att skogsbada innebär att bege sig ut i skogen och själsligen ”ta in” naturen utan andra tankar eller störandeintryck och växte fram som en metod för att minska stressen hos storstadsbor som arbetade sig till döds.

– Jag ville testa ett liknande koncept för en konstnär. Att bortkopplad från en intellektuell överbyggnad tillåtas sjunka in i Osslunds kraftfulla färger och texturer och på så sätt inspireras, förklarar Lindström.

Utställningen har Kerstin Lindström valt att kalla för "Habitat" Ett habitat är en miljö där en art kan leva. I en serie arbeten utforskas olika aspekter av begreppet.

Verken som visas är experiment med olika färgbad för filt och vadmal.

De är uppbyggda av mindre delar, omsorgfullt färgade och utvalda för att bära sin berättelse.

Några av verken på utställningen är inspirerade efter ett besök på Island.

Här kan man känna att landskapet är böjligt på ett helt annat sätt i det trygg skandinaviska landskapet.

I utställningen visas också Helmer Osslunds målning Islossning.

Projektet har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Region Västernorrland och Sollefteå Kommun.

Så tänker konstnären

"Jag vill förstå. Hur tiden ser ut när den passerar. Vilken grön färg som ger maximal näring. Var gränsen går mellan revir och isolering. I vilket sammanhang framtid och arv kan mötas i en självklar upplevelse. Verken tar form i skulpturer, installationer och performance. Enskilt och i samarbeten med andra. Arbetsprocesserna är ofta långsamma med inslag av textila material eller tekniker. Materialen ger associationer till vardag och kropp."

Källa: Kerstin Lindströms hemsida
 

Ministern nöjd med länet

SOLLEFTEÅ Det är bra med ett samarbete över blockgränserna. Även om man måste kompromissa och inte får igenom all sig poltik. Det anser landsbygdsminister Jennie Nilsson som...