Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Sollefteå kommun väljer att överklagabeslutet av Trafikverket om nedsläckningen av belysning i Sollefteå kommun. Foto: LENNART LUNDBERG

Sollefteå kommun överklagar nedlsläckning

Sollefteå kommun överklagar Trafikverkets beslut att släcka ner väg 953 mellan Östgranvåg och Forsmo. Trafikverket har informerat Sollefteå kommun att man planerar att avveckla vägbelysningen på stora delar av sträckan i samband med att vägen rustas upp.

SOLLEFTEÅ · Published jun 28, 2019 at 12:00

Sollefteå kommun ser positivt på att vägsträckan äntligen rustas upp efter många års eftersatt underhåll.

Vägarna, deras standard, hastighet och underhåll är av stor betydelse för både boende och företag i kommunen.

Det är också av stor vikt för energi och skogsindustrin som bidrar stort till Sveriges tillväxt.

Däremot överklagas Trafikverkets bedömning om beslut om behovet av vägbelysning. I Trafikverkets vägplan för väg 953 för delen Östgranvåg-Forsmo skriver Trafikverket att all befintlig belysning planeras att rivas. Enbart en mindre del av sträckan ska vara belyst framöver.

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, ser detta som en stor försämring.

– Den sträcka som Trafikverket vill släcka ner går igenom ett bebyggt samhälle med flera barnfamiljer som dagligen använder vägen för att ta sig till och från skolan. Det är en kraftig försämring som Trafikverket vill göra när de vill riva och släcka ner vägbelysning som de själva inte ens äger.

Förbättringar för hästföretagare

LÄNET Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir lättare för hästföretagare att...