Söndag 26 maj 2019

Nordsverige

Förslaget innebär att Johan Andersson (C) får cirka 35 000 mindre i årsarvode jämfört med det system som nu gäller. Och sänkningen gäller inte bara honom. Foto: LENNART LUNDBERG

Politikerna sänker sina löner

Politikerna i Sollefteå sänker sina arvoden. Dels blir det inte den obligatoriska löneförhöjningen där man normalt får lika stor höjning som de kommunanställdas. Ovanpå det blir det en arvodessänkning på tre procent.

SOLLEFTEÅ · Published nov 23, 2018 at 11:30

Detta är något som framför allt Västra initiativet drivit men nu har VI fått med sig både Vänstern och Centern på sänkningen. På grund av det svåra ekonomiska i kommunen vill man man från poltiskt håll vara solidiarisk.

Det betyder att till exempel Birgitta Häggkvist och Johan Andersson får tusenlappar mindre än vad deras företrädare Åsa Sjödén och John Åberg haft i månadsavode.

Sollefteå kommun befinner sig i ett trångt ekonomiskt läge. Skattetillväxten kommande år ser svag ut och kommunen har redan minskat med över 200 invånare under 2018, vilket ger stor negativ effekt på budgeten för 2019

– Det blir en tuff tid ekonomiskt i kommunen kommande år, därför tvingas vi vara återhållsamma i kommande budget för att hålla oss inom ramen för vad som kommunens ekonomi tillåter. Vi har gjort allt för att försöka dra ner så lite som möjligt på golvverksamheten, säger Västra initiativets Birgitta Häggkvist.

Västra initiativet har nu fått igenom sänkningen av partistöd och politikerarvoden.

– Frågor som vi drivit under många år, ett steg i helt rätt riktning, säger Birgitta Häggkvist.

Hon ser en utmaning framför oss att få befolkningen i kommunen att öka istället för att minska.

– Där måste vi bli bättre på att marknadsföra oss som en attraktiv kommun att leva och bo i. Vi vill också vara en attraktiv kommun som arbetsgivare.  Därför vill vi inte göra besparingar i verksamheterna utan titta på andra saker, säger Birgitta Häggkvist.

Birgitta Häggkvist säger också att man har en del pengar för särskilda satsningar som vi kan behöva för att kunna utveckla kommunen framåt.

Den nya majoriteten vill ta ansvar för den ekonomiska situationen.

– Vi sänker mandatstöden till de politiska partierna med drygt 11 procent och vi sänker även arvodena till de månadsarvoderade politikerna med omkring 6 procent. Vi som politiker måste föregå med gott exempel. Nu när kommunen står inför svårare tider måste tydliga besparingar göras i de politiska verksamheterna. Kärnverksamheterna måste prioriteras, säger Centerpartiets Johan Andersson.

Vänstern vill slåss för de svagaste grupperna.

– Men vi har gjort allt vi kan för att det inte ska drabba de svagaste i samhället. En viktig signal är att vi har sänkt arvodena till politiker och ändå lyckats med en särskild satsning på landsbygden, säger Vänsterpartiets Ulf Breitholtz.

Matnyttigt föredrag

KRAMFORS Stringo i Nyland har med sina fordonslyftare vuxit runt om i världen och lever allt mer på export. Kraven är stenhårda och att hitta rätt kompetens är avgörande för...

Det blir lättare att få ett tillfälligt alkoholtillstånd

RAMSELE I fortsättningen är det lättare för lastbilsträffen och andra tillfälliga arrangemang att få tillstånd att servera alkohol. Det har kommunstyrelsen i Sollefteå beslutat.

Färre länsbor röstar i förtid

LÄNET Allt fler svenskar vill förtidsrösta i EU-valet. Framför allt är det i storstadsregionerna som fler gått till valurnorna i förväg. I glesbygdslänen är utvecklingen den...