Torsdag 2 juli 2020

Nordsverige

Barbro Mikaelsson (t.h.) är sekreterare i föreningen som organiserar ockupationen av Sollefteå sjukhus. Foto: LENNART LUNDBERG

Ockupationen får stöd av personalen

Fler än nio av tio i personalen anser att demonstranterna inte stör. Det finns ett starkt stöd för ockupationen bland personalen på Sollefteå sjukhus Den slutsatsen går att dra av den enkätundersökning som gjorts på samtliga avdelningarna på Sollefteå sjukhus som ockupationen nu presenterar.

SOLLEFTEÅ · Published dec 27, 2019 at 06:15

Därför är man från ockupationens sida upprörd över att rekryteringssvårigheter skylls på ockupanterna.

Representanterna för ockupationen hävdar att Glenn Nordlund (S), regionråd i Västernorrland, har hävdat att BB-ockupationen i Sollefteå försvårar regionens rekrytering av personal.

Från ockupationens sida anser man att de som bäst bör kunna bedöma detta, personalen vid Sollefteå sjukhus, dementerar Glenn Nordlunds påstående.

I en enkätundersökning som gjordes i maj i år, och som besvarades av närmare hälften av sjukhusets personal, svarade 92 procent “Nej inte alls” på frågan “Är ockupationen ett hinder för rekrytering av personal till Sollefteå sjukhus?”

Barbro Mikaelsson, sekreterare i föreningen bakom ockupationen, menar att man sköter ockupationen på ett mycket snyggt sätt.

– Räcker inte bänkarna, och några behöver sitta på de bänkar som ockupanterna använder, reser vi oss alltid, säger hon.

Undersökningen gjordes genom att 448 frågeformulär delades ut på sjukhusets samtliga avdelningar. Svarstiden var kort, bara en vecka, men 209 personer besvarade ändå enkäten.

Den innehöll följande frågor:

Tycker du att ockupanterna är störande?

Är ockupationen ett hinder för att Sollefteå sjukhus skall anses vara en attraktiv arbetsplats?

Har patient klagat på att ockupationen finns i entrén?

Är ockupationen ett hinder för rekrytering av personal till Sollefteå sjukhus?

– Över 90 procent av samtliga svarade “Nej, inte alls” på alla de fyra frågorna.

Några planer på att avbryta ockupationen finns inte.

– Vi ger oss aldrig, säger Barbro Mikaelsson.

Hon vill nu att det måste bli ett slut på Glenn Nordlunds - och andra politikers - försök att skylla ifrån sig. Att det med andra ord inte går att flytta över ansvar för exempelvis rekryteringsproblem på ockupanterna.

– Det är nuvarande och föregående regionledning som har åstadkommit och förvärrat både rekryteringsproblemen och Sveriges högsta stafettkostnader genom en lång rad förödande åtgärder, däribland BB-nedläggningen i Sollefteå, säger hon och får medhåll av Ulla Lundholm som är kassör i Föreningen BB-ockupationen.

Om enkätundersökningen

448 enkäter delades ut på samtliga avdelningar på Sollefteå sjukhus och 209 svarade inom den vecka man hade på sig.

Frågorna som ställdes var följande

  • Tycker du att ockupanterna är störande? 195 Svarade nej
  • Är ockupationen ett hinder för att Sollefteå sjukhus skall anses vara en attraktiv arbetsplats? 194 svarade nej.
  • Har någon patient klagat på att ockupationen finns i entrén? 194 svarade nej
  • Är ockupationen ett hinder för rekrytering av personal till Sollefteå sjukhus? 192 svarade nej

Alexanders konsultbolag expanderar

SOLLEFTEÅ Alexander Ramén är utbildad jägmästare och har varit anställd som distriktsansvarig vid SCA i Sollefteå och affärsutvecklare vid Bollsta-sågen - men i slutet av 2017...

Åter tillåtet att elda i Västernorrland

LÄNET Nu upphör eldningsförbudet i Västernorrland. Från klockan 16 den 2 juli är det åter fritt fram att elda som vanligt . Men länstyrelsen uppmanar till försiktighet.

Nu fraktas vindkraftverken på små vägar mot Västra

SOLLEFTEÅ Snart börjar bygget av de nya vindkraftverken vid Björkvattnet. Detta trots protester från åtminstone vissa närboende som anser att vindkraften både stör och förfular....

Avmattningen fortsätter i näringslivet

SOLLEFTEÅ Konjunkturen för småföretagarna i länet mattas av för tredje året i rad, visar Företagarnas och Swedbanks småföretagarbarometer som nyligen presenterades. Inte oväntat...

Fortfarande inga spår efter gärningsmannen

SOLLEFTEÅ Tisdagen den 28 april skedde ett överfall mot en kvinnlig anställd i anslutning till ett äldreboende vid Hälsocentralen i Sollefteå. Gärningsmannen är fortfarande på...
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport