Söndag 16 juni 2019

Nordsverige

Nu har Ramsele blivit dokumenterat

Nu ska Ramsele många kulturminnen och sevärdheter synliggöras. I två år har tre personer från hembygdsföreningen skyltat och lyft fram 40 olika sevärdheter i Ramsele.
Men helt klara är man inte eftersom Telia, trots fler påstötningar, inte säkrat sina kablar.

RAmsele · Published okt 7, 2018 at 16:15

Vi har röjt sly och städat upp. Nu kan man nå de allra flesta sevärdheterna med bil, berättar Jonny Frestadius som tillsammans med Torbjörn Brorsson röjt och satt upp skyltar vi de olika sevärdheterna.

En viktig sevärdhet är en lång stenmur som byggdes 1910 till 1913 när bilar och bussar ställde krav på bättre vägar

Då blev det nödvändigt att bygga en bro, Ovanmobron, som band ihop vägarna norr och söder om Faxälven.

Och fantastiska stensättningar gjordes för att undvika nipras och dessa vill entusiasterna bevara.

–  Men vi kan inte göra färdigt eftersom det finns två telekablar som ligger i dagen och måste åtgärdas innan vi kan göra färdigt, säger Jonny Frestadius.

Det var drygt ett år sedan som de röjde. Men de kan inte göra klart eftersom de nedgrävda kablarna ligger fullt synliga.

– Första gången vi påtalade detta för Telia ville de att vi skulle kontakta deras entreprenör Skanova. Och via andra kontakter har de som svarat visat att de inte fattat vad vi talat om, säger Jonne Frestadius, som har arbetat med teleledningar tidigare.

Nu har man återigen skrivit till Telia, men hittills inte fått någon respons.

– De måste lösa det här. Den här gamla vägen med sina stensättningar när rätt okänd. Men det som har hittat hit ser att det är en fantastisk plats med det gedigna arbetet som gjorts.

Nu vill de göra klart och forsla bort den sly som finns och göra Ovanmokurvorna som en gång i tiden var Skandinaviens dyraste vägsträcka till det besöksmål som platsen är värd.

– Vi är också tacksamma för att markägaren Baltsar Jonsson, låter oss röja, säger han.

Stensättningen fanns för på både södra och norra sidan. Nu finns det 125 meter kvar och dessa vill man nu bevara som besöksmål och en sevärdhet

De tre har hållit på i två års tid med att ta fram informationstavlorna och göra dessa tillgängliga för besökare.

Bengt-Erik Näsholm har skrivit texterna som nu finns på skyltarna. Och han har också skrivit en broschyr som han nu hoppas att med hjälp av sponsorer ska kunna tryckas.

– För min del är det viktigast att visa lämningar från allmogetiden, de som fortfarande finns kvar.

Han menar liksom de andra att mycket som värt att bevara har förstörts. Men nu ska dessa platser bevaras.

Det har varit vissa problem att finansiera projektet.

Kommunen har inte ställt upp med några pengar alls.

– Men länsstyrelsen har förstått vad vi håller på med och gått in med bygdemedel, berättar Bengt-Erik Näsholm.

Länet har förstått vad vi håller på med.

De 40 sevärdheterna

Utsiktsnipan vid Hembygdsgård, Brunnsparken, Nylandsbäcken, Gamla kyrkan, Kyrkstigen, Västvattentjuven, Liktallen, Kvarnselet, Bryggeriet på Krångvägen, Lappgraven, Nordantjäls såg, Avrättningsplatsen Gråtsvedjan, Tegelbruket Ovanmo, Stensättningen vid Ovanmobron, Naturreservatet Raskberget, Nipsippor i Nässjö, Nässjö kvarn, Räbbstugeforsen, Storfinnforsens kraftverk, Brattforsen, Bofors hällmålningar, Sörånäsets stenåldersboplats, Stenvikstrand Bastuloken stenåldersboplats, Meåfors kyrkstig, Skogsnäs kollektiv och ekoby, Imnäs kvarn, Lafsåns damm, Sandsviken kyrkstig, Finnfors strövområde, Rensjöns vattensåg, Kilsta skvaltkvarn, Skogsreservatet vid Flybränna Stockberget, Skogsreservatet Slammerstan, Nöttjärnsbodarna, Flybodarna, Mattisbodarna, Kolugnarna vid Vallen och Kvarnbränna.

Vill bygga bredbandsbullerbyar

SOLLEFTEÅ Nu vill det kommunala bostadsbolaget Solatum i Sollefteå satsa på moderna attraktiva bostäder för de som bor på landet. Detta i projektet Bredbandsbullerbyar. Bland...