Söndag 16 juni 2019

Nordsverige

Norrskog vill satsa kundnära

Norrskog växer. Nu har företaget öppnat ett kontor i Näsåker. Och flera nya är på gång. Ett i Ullånger och ett i Liden i Medelpad är redan bestämda.

Näsåker · Published okt 9, 2018 at 06:00

Bert-Ove Ellingsson kommer att förestå det nya kontoret i Näsåker.

– Jag har tidigare arbetat i Sollefteå. Men genom att öppna ett kontor i Näsåker så kommer vi närmare kunderna. Vi jobbar ju med virkesfångst, säger Bert-Ove Ellingsson, Skogsrådgivare och ionköpare vid det nyöppnade kontoret.

Norrskogs nya kontor i Näsåker ligger längs huvudgatan genom samhället. Och det är lätt att ta sig dit.

– Det här underlättar för till exempel äldre personer som vill sälja till oss. Nu slipper de åka in till Sollefteå för att träffa oss, säger Bert-Ove Ellingsson.

Norrskogs vision är att finnas lokalt nära kunderna. Och det är därför öppnar man nu öppnar nya kontor som det i Näsåker och i Ullånger.

– Det är även en hård konkurrens om skogsråvaran. Dels från stora bolag som SCA och Holmen. Men också från andra företag som exempelvis Höglandssågen, säger Bert-Ove Ellingsson.

Dels är det priset som avgör vart man säljer en avverkningsrätt. Men även servicen kan ha en betydelse. Det tror man nu på Norrskog som vill finnas nära sina presumtiva kunder. På så sätt underlätta kontakterna.

Under invigningsdagarna fanns Norrskogs personal på plats för att svara på frågor och berätta om det nya lojalitetsprogrammet, Hållbarhetsavtalet.

Och samma gäller vid invigningen i Ullånger. Då finns, förutom representanter för Norrskog, även Länsförsäkringar, Mjälloms tunnbröd och Petterssons järn på plats.

Norrskog passar på att visa upp sin drönare och pratar om möjligheterna kring denna medan Mjälloms tunnbröd och Petterssons järn finns på plats med sina produkter.

Det nya kontoret i Ullånger ligger på Sundbrogatan mellan Nyhlén & Näsholm och Folktandvården.

Norrskog redovisar ett rörelseresultat för koncernen på plus 31 miljoner kronor för årets första sex månader.

Resultatet har åstadkommits trots att den ovanligt snörika vintern och den extremt torra sommaren. Två omständigheter som båda medfört produktionsbortfall inom såväl avverknings- som skogsvårdsarbete.

Dessa faktorer har, enligt Norrskog, i stor utsträckning kompenserats av en god trävarumarknad. 

Detta är Norrskog

  • Norrskog är både ett skogsindustriföretag och en förening som slår vakt om medlemmarnas intressen. Deras 12 000 medlemmar äger en miljon hektar skogsmark i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Södra Lappland
  • Norrskog erbjuder alla typer av skogstjänster, arrangerar kurser och bedriver näringspolitiskt arbete. I koncernen Norrskog ingår helägda dotterbolaget NWP (Norrskog Wood Products) med produktion i Östavall, Hammerdal och Hissmofors.
  • Makten i Norrskog finns hos ägarna, det vill säga Norrskogs medlemmar.
  • Norrskog leds av en styrelse som väljs av ombud för medlemmarna vid en årlig stämma. Den operativa verksamheten bland skogsägare sker genom föreningens cirka 50 skogsrådgivare fördelat på 16 skogsbruksområden.
  • Skogsbruksområdet är också basen för medlemsdemokratin och många av de aktiviteter som anordnas för medlemmarna.

Källa: Norrskog

Vill bygga bredbandsbullerbyar

SOLLEFTEÅ Nu vill det kommunala bostadsbolaget Solatum i Sollefteå satsa på moderna attraktiva bostäder för de som bor på landet. Detta i projektet Bredbandsbullerbyar. Bland...