Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Cirka en halv miljon personbilar i Sverige har varit avställda mer än tre år. Nu vill bland annat Motormännen att skrotbilspremie återinförs. Foto: NORDSVERIGE

Vill att skrotningspremie återinförs

I samband med att producentansvar infördes 2007 försvann skrotningspremien på bilar. Nu höjs allt fler röster för att återinföra en premie för att minska antalet skrotbilar.

SOLLEFTEÅ · Published nov 8, 2018 at 12:00

I dag tvingas kommuner, Polismyndigheten och Trafikverket lägga miljontals kronor på att söka efter ägare till gamla bilar som ställts undan i skogen eller parkerats vid vägen. Dessutom tillkomer kostnader för transporter och skrotning av fordonen.

Men istället för att återinföra en skrotningspremie som ska locka fler att lämna in sina gamla bilar så väljer politikerna att införa ett ekonomiskt stöd till kommuner för att ta hand om bilar som ägs av så kallade "bilmålvakter".

Stödet införs från och med den 15 november i år. Statsbidraget uppgår till totalt 25 miljoner kronor och finns tillgängligt under 2018 fram till år 2021. Tanken är att kommunerna ska kunna ansöka om högst 5 000 kronor per fordon som bortforslats och senare skrotats.

Innan beslutet togs gick förslaget ut på remiss. Motormännens riksförbund var kritiska till förslaget och ville helst se att skrotningspremien återinfördes. Stiftelsen Håll Sverige rent har också tidigare stöttat tanken på en återinförd premie.

Redan tidigare har Motormännen framfört att en premie på 10 000 kronor skulle innebära att de flesta skrotbilar skulle lämnas in till demontering. När premien togs bort 2007 fick ägaren 4 000 kronor för sin gamla bil. Bil Sweden har räknat ut att det skulle skapas runt 6 000 fler jobb inom bildemonteringsbranschen om berget av gamla bilar skulle skrotas under en femårsperiod.

Varje bil innehåller också mängder med metaller som tillsammans är värda cirka en halv miljard kronor.

Markägaren är ansvarig.

"Om bilägaren inte kan informeras eller vägrar ta ansvar för sin bil när den står på enskild mark är det istället markägaren som är ansvarig för att bilen fraktas bort. Om markägaren har fått ett föreläggande från kommunen om att ta bort bilen men inte gör det kan det bli en åtalsanmälan. Markägaren kan dock be kommunen att mot ersättning ta bort bilen", skriver Sollefteå kommun i sin information.

I miljöbalken ställs krav på att bilar förvaras på ett ansvarsfullt sätt då de räknas som farligt avfall.

" Ett sådant sätt kan vara att bilen står under tak och på en hårdgjord yta som hindrar eventuellt spill att förorena omgivande miljö. Om markägaren bryter mot detta och vägrar att frakta bort bilen eller sanera marken kan åtal för brott mot miljöbalken väckas" skriver Solelfteå kommun.

Plan- och bygglagen reglerar hur tomtmark ska skötas och inrättas.

"Inom planlagt område har kommunen ansvar att se till att tomtmark hålls i vårdat skick. Utifrån detta kan kommunen sedan tvinga markägaren att ta bort bilen."

Oseriösa sotarföretag luras med avskaffad lag

Örnsköldsvik Sotningsdistriktet i Umeå har tidigare gått ut med en varning för oseriösa sotare och nu varnar även Sundsvall. Örnsköldsvik har tidigare haft samma problem.

Skogsdag drog besökare

JUNSELE En framgångsrik och mycket populär dag. Så kan skogsdagen i lördags på Junsele djurpark beskrivas med sina omkring 3 000 besökare.

Kornet Acanthus kom tillbaka till Norrland efter 110 år i USA

Dorotea Hört talas om det norrländska matkornet Acanthus? Inte? Kornet odlades av Jonas Gustafsson och hans hustru Brita Greta vid gården Bergvattnet i Dorotea. Hamnade av en...