Torsdag 23 maj 2019

Nordsverige

Landsbygdens framtid diskuterades i Sollefteå

Politiken gynnar redan starka tillväxtområden i storstadsregionerna och främjar inte utvecklingen på landsbygden. Vilket i sin tur skapar en allt större klyfta mellan stad och landsbygd, med försämrad samhällsservice och högre skatter för folk på landet.
Den bilden gav journalisten och författaren Po Tidholm under gårdagskvällens lokalsamtal på Hullsta Gård i Sollefteå.
Men, allt är inte nattsvart. Det finns hopp.

SOLLEFTEÅ · Published mar 14, 2019 at 09:17

Po Tidholm presenterade fakta, resonerade kring dem och drog slutsatser om hur nuvarande utveckling kommer att påverka landsbygden på sikt.

– Jag är ingen optimist, sa han inledningsvis under sin föreläsning.

Trenden är tydlig. Storstäderna blir allt större. Här görs de största investeringarna av marknaden och här beslutas om de mest omfattande insatserna av politikerna.

– Det satsas mest där tillväxten är som starkast i stället för att kompensera de områden som har det svårast, konstaterade Po Tidholm.

Förr levde till exempel Norrland gott på sina naturtillgångar, men så är det inte längre.

– För många beslutsfattare är Norrland en plats för rekreation och skön natur och då är det nästan bara bra om det inte finns så mycket folk som bor här, sa han också för att spetsa till det en smula.

– Det är som om Sverige vore en skolklass som ska följas åt genom grundskolan. Läraren säger till eleverna redan i första klass: ”Ni som bor i tillväxtområden, er ska vi satsa på! Ni andra kan sitta av tiden”. Vad det får för konsekvenser är det inte svårt att se framför sig.

När folket uppfattar det som att politikerna sviker dem, och medierna samtidigt drar ned på sin bevakning utanför städerna, skapas ett missnöje – ett politikerförakt – som ofta leder till sympatier för högerpopulistiska krafter.

– Det har vi sett på många håll i världen och vi ser det även i Sverige på hur Sverigedemokraterna gått framåt, sa Po Tidholm.

Han anser att det också är negativ att medier ägnar landsbygden allt mindre intresse.

– Det mesta som de stora tidningarna skriver om landsbygden handlar om brott och sport. Man speglar inte miljön utanför städerna mer än flyktigt och glesbygdskommunernas politik granskas allt mindre. Det är förödande för invånarnas självbild och bidrar till ökat utanförskap.

Vad finns det då som talar f ö r att det ska vända uppåt för landsbygden?

Att politikerna tänker om förstås. Men också att människor, främst unga människor, får andra värderingar än idag.

– Under 1970–talet flyttade många storstadsbor ut på landet. Många kom ju faktiskt hit till Ångermanland i det som kallades för Gröna Vågen. En hel del åkte tillbaka efter några år, men några blev kvar. Jag säger inte att vi får en ny grön våg men något åt det hållet kanske, när hållbarheten blir allt viktigare, sa Po Tidholm.

Efter hans föreläsning vidtog en debatt mellan företrädare för olika politiska partier. En stor del av den kom att handla om sjukhusfrågan i Sollefteå. Sollefteå framtidens akutsjukhus var också värd för kvällen.

– Sjukhusets vare eller icke vara är i högsta grad en regionalpolitisk fråga. Tillväxten i det här området är väldigt beroende av sjukhuset och BB för en bra samhällsservice, sa Sollefteås kommunalråd Johan Andersson (C) och fick applåder.

Riksdagsmannen Emil Källström (C) från Örnsköldsvik instämde och pratade också om vikten av en utbyggd infrastruktur i Höga Kusten, medan Kramfors kommunalråd Jan Sahlén (S) inte sade sig känna igen sig i den bild som sprids om landsbygdens invånare.

– Det tycks som som vi bara består av bönder som kör traktor men vi är ju så mycket mer än det, sa han.

Det diskuterades också om det faktum att Arbetsförmedlingen ska lägga ned ett stort antal kontor på mindre orter i landet. Här rådde stor oenighet om huruvida det är dåligt för landsbygden eller kommer att ersättas av ett bättre system.

Ministern nöjd med länet

SOLLEFTEÅ Det är bra med ett samarbete över blockgränserna. Även om man måste kompromissa och inte får igenom all sig poltik. Det anser landsbygdsminister Jennie Nilsson som...