Fredag 10 april 2020

Nordsverige

Kommunchef Anna-Sofia Kulluvaara och hennes medarbetare på Sollefteå kommun stöttar lokala näringslivet. Bland annat får företagare utbetalt fakturor till kommunen omgående. Foto: ARKIV

Kommunen stöttar företag i coronakrisen

Sollefteå kommun agerar för att rädda arbetstillfällen och hindra konkurser bland ortens företag under coronakrisen.
Bland annat skjuter kommunen upp betalningstiden för de företag som har problem att betala räkningar till kommunen.

SOLLEFTEÅ · Published mar 20, 2020 at 09:34

De åtgärder som vidtas av samhället, för att minska spridning av coronaviruset, slår hårt mot näringslivet.

Exempelvis har detaljhandeln och restaurangnäringen förlorat många kunder senaste tiden, när allmänheten uppmanas att undvika folkmassor.

– För Sollefteå kommun är det självklart att i besvärliga tider hjälpa till och hitta lösningar för näringslivet inom vår kommun, säger kommunchef Anna-Sofia Kulluvaara i en kommentar på Sollefteå kommuns hemsida där åtgärdspaketet presenteras.

För att stötta lokala näringslivet utbetalar kommunen fakturor från enskilda näringsidkare eller småföretagsre omgående.

Företag som har ekonomiska svårigheter får förlängd betalningstid på kommmunens fakturor.

Samma gäller för företag med ekonomiska problem som har kommunens fastighetsbolag Solatum Hus & Hem som hyresvärd. Solatum förlänger betalningstiden för hyra. Kommunen kommer att utföra tillsynsärenden endast när det anses vara absolut nödvändigt.

Dessutom erbjuder kommunen rådgivning till företagen om vilken hjälp som finns att få via regionen, banker och olika myndigheter.

Skarpt brev till myndighet

SOLLEFTEÅ Migrationsverket glesar ut i asylboendena för att minska risken för smittspridning. Detta har föranlett en sträng skrivelse till Migrationsverket från Sollefteå kommun....

Urkult avvaktar – men planerar för festival

NÄSÅKER I sommar ska den 26:e Urkultfestivalen arrangeras i Näsåker. Coronavirusets utbrott, med tillhörande restriktioner, har gjort att många arrangörer av stora evenemang...

Flyttade på coronasmittad

MELLANSEL Glesare på asylboenden minskar smittspridningen. Det är Migrationsverkets inställning i coronatider, vilket föranlett förflyttning av asylsökande. Därav har myndigheten...