Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

Besöksförbudet gäller generellt på Ärebo i Långsele som på alla andra boenden i Ångermanland Foto: LENNART LUNDBERG

Fortsatt besöksförbud på äldreboendena

Det råder fortsatt besöksförbund på äldreboendena i Sverige. Men nu kan de som har antikroppar mot viruset få göra besök - men då krävs ett tillstånd.

SOLLEFTEÅ · Published jul 28, 2020 at 11:15

Det generella besöksförbudet på äldreboenden gäller fortfarande. Socialstyrelsen ger i sina uppdaterade allmänna råd möjlighet för verksamhetsutövaren att göra undantag från besöksförbudet, men endast om vissa kriterier är uppfyllda och att det kan göras utan risk för smittspridning.

Enligt de uppdaterade allmänna råden från Socialstyrelsen från förra veckan kan undantag från besöksförbudet medges om besök kan genomföras utan risk för smittspridning, i första hand på ett säkert sätt utomhus.

Det är upp till verksamhetsutövaren att bedöma om undantag från besöksförbudet kan göras och under vilka former.

Undantag från besöksförbudet kan komma att beviljas om besökaren kan påvisa att hen har antikroppar och ej har sjukdomssymtom.

Antikroppstestet måste dock ha utförts helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning, vara helt tillförlitligt och får ej vara äldre än sex månader. Vid frågor om undantag från besöksförbudet kan medges, kan man kontakta ansvariga vid det aktuella boendet.

Österåsen utreds igen

SOLLEFTEÅ Nu ska Österåsen återigen utredas. Regionen ska, enligt utredningsdirektiven, istället för rehabilitering - som man arbetar med - satsa på förebyggande vård. Och den...

Osäker framtid för Österåsen

SOLLEFTEÅ Idag onsdag har personalen på Österåsen kallats till information om framtiden för verksamheten inom livsstilsmedicin. På torsdag har kommunledningen kallats för att...