Söndag 26 maj 2019

Nordsverige

En ny utredning om skoterled

Det ser nu ut som det faktiskt kan bli en skoterled över Ångermanälven genom centrala Sollefteå. Detta trots att att det hittills inte funnits något intresse för frågan från kommunens sida.

SOLLEFTEÅ · Published dec 6, 2018 at 07:15

När frågan behandlades på kommunstyrelsen var poltikerna överens om att frågan att detta återigen skulle utredas. Denna gång ska det göras en grundlig utredning i frågan.

– Min förhoppning är att kommunen tillsammans med skoterklubbarna ska finna en möjlighet att korsa älven i Sollefteå tätort med skoter, säger Kerstin Franzén (M), en av de politiker som ligger bakom förslaget.

Hon menar att Sollefteå kommun framställer sig gärna som en friluftskommun, inte minst med tanke på turism.

– Snöskotern är ett sätt för många människor att komma ut i naturen och då bör kommunen underlätta för skoterleder, inte försvåra. Det är absurt att skoteråkare måste köra till Forsmo för att komma över älven, säger Kerstin Franzén.. 

I motionen föreslår hon tillsammans med Centern och Liberalerna att kommunen tillsammans med berörda skoterklubbar ta fram ett förslag på hur skoterlederna på norra och södra sidan Ångermanälven kan bindas samman, på ett tryggt och säkert sätt, via en genomfartsled genom Sollefteå stad.

Från tjänstemännens sida har man i sina beslutsförslag ansett detta inte vara något som kommunen ska prioritera.

Men efter att politikerna i kommunstyrelsen sammanträtt har kommunen en annan uppfattning. Nu ska man göra en seriös utredning av förslaget. Men något definitivt beslut att det blir en överfart till exempel vid kraftverket som motionärerna förslagit är ännu inte klart.

I motionen skriver politikerna från de tre partierna att Sollefteå kommun är en utpräglad vinterkommun med flertalet arrangemang och tävlingar under säsongen.

De som skrivit motionen konsterar att Sollefteå kommun kan stoltsera med anläggningar för skidåkning av hög klass och även goda möjligheter för ishockey. Sollefteå kommun erbjuder ett brett friluftsliv i form av bland annat isfiske, vandring, hundspann och skoteråkning.

Man berättar också att det runt om i hela kommunen finns en mängd skoterklubbar som på ideell basis arbetar för att hålla skoterlederna öppna och farbara. Kommunen knyts samman av ett nät av väl fungerande skoterleder som utnyttjas av både boende, turister och förbipasserande. I tätorterna och de mindre byarna har man åstadkommit smidiga lösningar där skoterlederna sträcker sig över älvarna och genom samhällena på ett tryggt och säkert sätt.

– Men så är inte fallet i Sollefteå stad, här har man inte lyckats finna någon lösning. Det vill Alliansen ändra på. Ska vi vara en attraktiv vinterkommun att leva och verka i och dessutom kunna locka till oss turister och arbeta med besöksnäring, då måste vi möjliggöra skoteråkning på ett rimligt sätt även genom Sollefteå stad, säger Johan Andersson (C), en av motionärerna.

Det finns, enligt politikerna mängder av positiva exempel runt om i Sverige där skoterleder integrerats med övrig infrastruktur på ett naturligt sätt.

– Kommunen måste vara behjälplig och tillmötesgående så att skoteråkarna kan ta sig mellan norra och södra sidan Ångermanälven i Sollefteå stad. Detta skulle exempelvis kunna ske via kraftverksdammen och kraftverket som nu är helägt av kommunen. Samförstånd och samarbete är i många fall den bästa lösningen, säger Johan Andersson.

Matnyttigt föredrag

KRAMFORS Stringo i Nyland har med sina fordonslyftare vuxit runt om i världen och lever allt mer på export. Kraven är stenhårda och att hitta rätt kompetens är avgörande för...

Det blir lättare att få ett tillfälligt alkoholtillstånd

RAMSELE I fortsättningen är det lättare för lastbilsträffen och andra tillfälliga arrangemang att få tillstånd att servera alkohol. Det har kommunstyrelsen i Sollefteå beslutat.

Färre länsbor röstar i förtid

LÄNET Allt fler svenskar vill förtidsrösta i EU-valet. Framför allt är det i storstadsregionerna som fler gått till valurnorna i förväg. I glesbygdslänen är utvecklingen den...