Lördag 7 december 2019

Nordsverige

Foto: ARKIV/LENNART LUNDBERG

Cancerbehandlingen i Sollefteå skjuts upp

Det blev inget beslut om cytostatikabehandling under dagtid vid sjukhuset i Sollefteå. Den politiska majoriteten beslutade om en fördjupad utredning innan man kunde ta ställning till om det ska bli cytostatikabehandling under dagtid vid sjukhuset i Sollefteå .

SOLLEFTEÅ · Published nov 25, 2019 at 06:15

Däremot sa man ja till behandling mot cancerbehandlingens biverkningar dels på på plats i Sollefteå dels vid hembesök.

– Biverkningarna kommer ett par dagar efter. Då kommer patienterna slippa att åka till Sundsvall för en behandling. Och bor man till exempel i Junsele eller Nyland så kan man få hjälp i sitt hem,säger Lena Asplund (M) , ordförande i Hälso och sjukvårdsnämnden.

Regiondirektören får nu en månad på sig att komma med en tidsplan för när den fördjupade utredningen ska vara klar.

Oppositionen i (C), (KD) och (SJVP) med bland andra Roger Byström (C) och oppostionsrådet Pia Lundin (SJVP) anser att utredningen måste vara klar senast i januari och att man särskilt vill titta på erfarenheter från Gällivare sjukhus i Norrbotten och erfarenheterfrån Gävleborg. Även Vänsterpartiet hade synpunkter på utredningstiden.

Majoriteten i nämnden ville dock inte låsa sig med vare sig datum eller vad utredningen ska titta på.

Allt fler individer bedöms bli sjuka i någon cancersjukdom i framtiden, samtidigt som vården utvecklas snabbt med bättre och mer träffsäkra behandlingsmetoder.

Den politiska majoriteten i Region Västernorrland, L, M och S, var redan när samarbetet inleddes överens om att det fanns behov av utveckling av cancervården och att möjligheten att börja erbjuda cytostatikabehandling under dagtid vid sjukhuset i Sollefteå skulle utredas.

Nu finns en utredning klar, som har behandlats i Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN.

HSN beslutade att ge sjukhusdirektören i uppdrag att så snart det är möjligt utöka vårdutbudet för patienter vid sjukhuset i Sollefteå som får onkologisk behandling.

Det som verksamheten själv identifierat som möjligheter är att dels ska patienter få möjlighet att efter avslutad onkologisk behandling (cytostatikabehandling) kunna få efterföljande behandling vid sjukhuset i Sollefteå.

Det gäller till exempel hormonbehandling och benstärkande behandling, dels att SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) kan förstärka sin verksamhet och erbjuda en första bedömning av onkologpatienter i Sollefteå/Kramfors och även erbjuda vissa kontroller och dela ut vissa cytostatika-tabletter.

På det sätter minskar transportbehovet för dessa patienter som ofta är svårt sjuka. Genom beslutet i nämnden kan dessa förbättringar börja införas så fort det finns rutiner på plats och patientsäkerheten är garanterad.

– Vi tar ett steg på vägen för ett förbättrat omhändertagande av cancerpatienter i Sollefteå- och Kramforsområdet. Efter varje påbörjad omgång av cytostatikabehandling mår man vanligtvis som sämst några dagar efter behandlingen, med exempelvis illamående, trötthet och orkeslöshet, om man då kan få hjälp i hemmet eller vid sitt närmaste sjukhus är det bra för patienten, säger Lena Asplund (M) ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nämnden har gett ett nytt uppdrag till sjukhusdirektören om att genomföra en fördjupad utredning (gällande alternativ C) om hur viss cytostatikabehandling i samarbete med andra länskliniker skulle kunna införas på sjukhuset i Sollefteå. Nämnden vill på sitt sammanträde i december att sjukhusdirektören återkommer med ett förslag på tidpunkt då den fördjupad utredningen kan vara genomförd.

– Vi vill erbjuda kostnadseffektiv och patientsäker vård i hela regionen, så vi vill att en utökning av cytostatikabehandlingar även vid sjukhuset i Sollefteå skall utredas vidare. Det ger våra engagerade personal, med verksamhetschefer, läkare och övrig personal möjlighet att utveckla vården för patientens bästa. Så kan vi åstadkomma god och nära vård i praktiken, säger Lena Asplund (M) ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lena Asplund (M) vill se behandling mot biverkningar på Sollefteå sjukhus . Foto: LENNART LUNDBERG

Bolag kräver ny upphandling

SOLLEFTEÅ Bolaget Feka Partner AB i Sollefteå kräver att Sollefteå kommun gör om upphandlingen för elarbeten. Feka Partner vänder sig mot de negativa omdömen som kommunala...

Arne är kvitt förvaltarskapet

SELTJÄRN Nu är det över. Förvaltarskapet har hävts. Det har varit lite drygt ett års kamp för Arne Gavelin som sattes under förvaltare i november ifjol. I dag har Ångermanlands...

Miljonregn över Skuleberget

SKULE Tillväxtverket går in med 19 miljoner kronor till jättesatsningen på Skulebergets utveckling. Beskedet innebär att arbetet med en ny liftanläggning, downhill-bana,...