Lördag 24 juli 2021

Nordsverige

Pia Lundin, regionråd i opposition (Oppositionsråd) och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdspartiet, slåss för tre fullvärdiga akutsjukhus i Västernorrland. Foto: Malin De Wall/High Coast Media

Åter nej till öppning av BB vid sjukhuset i Sollefteå

Det blev återigen nej till en öppning av BB i Sollefteå. Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kjell Bergkvist (C) röstar nej till Sjukvårdspartiets motion om att utveckla barnmorska hela vägen till ett barnmorskeledd BB/förlossning i Sollefteå.

SOLLEFTEÅ · Published nov 12, 2019 at 12:00

Pia Lundin (SJVP) har lämnat in en motion om att utveckla vårdformen ”Barnmorska hela vägen” – för kvinnor i Ådalens upptagningsområde.

Hon föreslår bland annat att omföderskor på vardagar ska få möjlighet att föda vid sjukhuset i Sollefteå. Svaret på den motionen var att det inte är möjligt bland annat med hänsyn till patientsäkerhetsrisker något som Pia Lundin ifrågasätter. Hon menar tvärt om att patientsäkerheten skulle öka.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen som nu var på minoritetsåterremiss.

Pia Lundin menar att om det skulle bli en öppning skulle kunna öka attraktionskraften och göra det lättare att rekrytera.

–Vi i Sjukvårdspartiet gick till val på tre fullvärdiga akutsjukhus. Och detta skulle vara ett steg på vägen, säger Pia Lundin.

I debatten fick hon bland annat stöd av K;ristina Eriksson (C) som hävdade att barrnmorskeledda kliniker förekommer många andra jämförbara länder som Norge, Danmark Tyskland och Nederländerna. Samtliga länder har en låg mödra- och spädbarnsdödlighet.

– Ett exempel är de norske födestuerna (födelseklinker) som finns i form av fristående kliniker som ligger utanför sjukhus eller kliniker knutna till ett lokalt sjukhus. Norge har dessutom lägre spädbarnsdödlighet än Sverige, sa hon.

Hon vill nu se ett fast team eller barnmorskeledd klinik i Sollefteå skulle också kunna ge en trygg mödravård för alla kvinnor i Ådalen genom hela livet.

– Det skulle öka jämställdheten mellan kvinnor och män då många kvinnor lider i tysthet kring sina besvär kopplade till mens, svår PMS, förlossning eller den lång rad av psykiska och fysiska problem som klimakteriet medför.

– En barnmorskeledd klinik i Sollefteå skulle därmed kunna genomföra frivilliga hälsosamtal hos enbarnmorskan under hela kvinnans liv.

Fler nyheter från Sollefteå och Ångermanland

Osäkert för köksanställda i Backe

BACKE De tre anställda vid Strömsunds kommuns centralkök i Backe går en något osäker framtid till mötes när inte RSMH-föreningen, som övertar köket från 1 augusti, vill överta...
Nordsverige rekommenderar

Äntligen tradjazz vid Mannaminne

HÄGGVIK För alla suktande tradjazzvänner som gått och längtat kan härmed meddelas att den klassiska tradjazzfestivalen vid Mannaminne, Häggvik, blir av i år den 24 juli. – Ja, så...

Fler äger djur - men brist på veterinärer

SOLLEFTEÅ Coronapandemin har lett till att fler skaffat husdjur. Det märker man av på djurkliniken Din Veterinär i Sollefteå. – Djurägarna vill ha svar på frågor om bland annat...
Sport