Fredag 13 december 2019

Nordsverige

Pia Lundin, regionråd i opposition (Oppositionsråd) och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdspartiet, slåss för tre fullvärdiga akutsjukhus i Västernorrland. Foto: Malin De Wall/High Coast Media

Åter nej till öppning av BB vid sjukhuset i Sollefteå

Det blev återigen nej till en öppning av BB i Sollefteå. Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kjell Bergkvist (C) röstar nej till Sjukvårdspartiets motion om att utveckla barnmorska hela vägen till ett barnmorskeledd BB/förlossning i Sollefteå.

SOLLEFTEÅ · Published nov 12, 2019 at 12:00

Pia Lundin (SJVP) har lämnat in en motion om att utveckla vårdformen ”Barnmorska hela vägen” – för kvinnor i Ådalens upptagningsområde.

Hon föreslår bland annat att omföderskor på vardagar ska få möjlighet att föda vid sjukhuset i Sollefteå. Svaret på den motionen var att det inte är möjligt bland annat med hänsyn till patientsäkerhetsrisker något som Pia Lundin ifrågasätter. Hon menar tvärt om att patientsäkerheten skulle öka.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen som nu var på minoritetsåterremiss.

Pia Lundin menar att om det skulle bli en öppning skulle kunna öka attraktionskraften och göra det lättare att rekrytera.

–Vi i Sjukvårdspartiet gick till val på tre fullvärdiga akutsjukhus. Och detta skulle vara ett steg på vägen, säger Pia Lundin.

I debatten fick hon bland annat stöd av K;ristina Eriksson (C) som hävdade att barrnmorskeledda kliniker förekommer många andra jämförbara länder som Norge, Danmark Tyskland och Nederländerna. Samtliga länder har en låg mödra- och spädbarnsdödlighet.

– Ett exempel är de norske födestuerna (födelseklinker) som finns i form av fristående kliniker som ligger utanför sjukhus eller kliniker knutna till ett lokalt sjukhus. Norge har dessutom lägre spädbarnsdödlighet än Sverige, sa hon.

Hon vill nu se ett fast team eller barnmorskeledd klinik i Sollefteå skulle också kunna ge en trygg mödravård för alla kvinnor i Ådalen genom hela livet.

– Det skulle öka jämställdheten mellan kvinnor och män då många kvinnor lider i tysthet kring sina besvär kopplade till mens, svår PMS, förlossning eller den lång rad av psykiska och fysiska problem som klimakteriet medför.

– En barnmorskeledd klinik i Sollefteå skulle därmed kunna genomföra frivilliga hälsosamtal hos enbarnmorskan under hela kvinnans liv.

Cancerframkallande brytning

SOLLEFTEÅ Skanska har nu åter börjat använda sin bergtäkt vid den stora kvartsgången i Skärvsta. En process som är cancerframkallande om man inte använder rätt skyddsutrustning....

Rörligt liv bra för hjärtat

SOLLEFTEÅ HjärtLung-föreningen i Sollefteå uppmärksammade den så kallade Kol-dagen förra veckan. Läkarna Mona Olofsson och Kurt Boman från forskningsenheten vid Skellefteå...

Trafikolyckan utredd så långt det bara går

KRAMFORS Före jul kan förhoppningsvis polisens utredning av den allvarliga trafikolyckan med fem ungdomar inblandade överlämnas till åklagare. – Ett par förhör återstår men det...

Stopp för direkttåg till Stockholm

LÄNET Det kommer inte att gå några direkttåg till Stockholm hösten 2021. Detta eftersom sträckan Gävle Söderhamn kommer att stängas av helt och hållet i 16 veckor med start den...