Tisdag 19 mars 2019

Nordsverige

Just nu är Vårdcentralen centrum stängd Foto: LENNART LUNDBERG

Andra aktörer kan ta över vårdcentralen

Det finns möjlighet att andra vårdgivare skulle kunna ta över VOON. Det säger Region Västernorrland i sin information om vad som händer efter VOONs konkursansökan.

SOLLEFTEÅ · Published nov 1, 2018 at 14:15

Regionen samarbetar alltid med konkursförvaltaren för att se till att det blir en ordnad stängning av vårdcentralen om det blir aktuellt. I de fall där en ny vårdgivare tar över verksamheten på samma plats så fortsätter patienterna att vara listade där.

– Det finns möjlighet för andra vårdgivare att ansöka om att överta verksamheten i Sollefteå. De gör då en ansökan om vårdavtal till oss, säger Gun-Britt Milioris, verksamhetschef för Vårdval Västernorrland.

Det finns enligt Region Västernorrland, rutiner för vad som ska hända när en vårdgivare av någon anledning inte fortsätter att driva en hälso- eller vårdcentral. Rutiner för hur vården ska säkerställas för patienterna.

– I Region Västernorrland är patienterna alltid listade vid en hälso- eller vårdcentral. Om en vårdcentral stänger kan patienten välja att själv lista om sig hos en annan vårdgivare. Gör inte patienten det så listas personen automatiskt på den från bostaden geografisk närmaste hälso- eller vårdcentralen, säger Gun-Britt Milioris.

Regionen har idag avtal med 13 privatdrivna vårdcentraler. Det har vid en handfull tidigare tillfällen hänt att vårdgivare gått i konkurs eller av andra orsaker valt att avsluta sitt uppdrag.

– Den vårdgivare som avslutar ett avtal med oss har ansvaret att meddela och informera sina patienter om hur de då ska gå tillväga för att lista om sig. Det finns också information på 1177 Vårdguiden, säger Gun-Britt Milioris.

Region Västernorrland har ansvar att se till att alla invånare har god tillgång till bra vård.

– I det arbetet bjuder vi in privata aktörer och de är oerhört viktiga partners för oss. För patienternas skull önskar vi naturligtvis långsiktiga samarbeten med vårdgivare, avslutar Gun-Britt Milioris, verksamhetschef för Vårdval Västernorrland.

Regeringen hör Sollefteå

STOCKHOLM Regeringen lyssnar på Sollefteå. Men några löften ger man inte. Så går det att sammanfatta det möte som Sollefteå kommuner tillsammans med åtta andra mindre kommuner...

Ny ägare till Stolt fastigheter

JUNSELE Efter tre års funderade slog Stefan Stolt till och sålde sitt bolag och hela fastighetsbeståndet i Junsele. Även Nordsverigehuset i Sollefteå ingår i beståndet och de nya...