Onsdag 20 november 2019

Nordsverige

100-årig nyhetsspridare jubilerade

Tidningen Nordsverige 100-årsjubilerade med seminarium och bankett i Sollefteå på lördagen.
– Nordsverige var Sveriges största tidning - åtminstone på höjden och bredden, kåserade Bosse Östman, mångårig redaktör, som inledde sin yrkesbana på denna tidning.

SOLLEFTEÅ · Published nov 2, 2019 at 14:15

I ett helt sekel har Nordsverige förmedlat nyheter av alla slag från ett specifikt geografiskt område i Västernorrland.

Grunden för alla tidningar är yttrandefrihet. Bondeförbundet och Jordbrukarnas Riksförbund tog initiativ till Nordsverige för att föra ut sina budskap.

Nordsverige har fortfarande koppling till Centerrörelsen och tillhör koncernen Tidningar i Norr som också ger ut Lokaltidningen, Västerbottningen och Västerbottens Mellanbygd.

Nordsverige bestod till en början av två blad och fyra sidor. En helårsprenumeration kostade åtta kronor.

– Nordsverige var en tredagarstidning till 1947, berättade Bosse Östman. Sedan blev den under några år sexdagarstidning.

Idag utdelas Nordsverige på torsdagar - men publicerar dessutom webbnyheter alla dagar i veckan.

Bosse Östman inledde som 17-åring sin journalistkarriär vid Nordsveriges redaktion i Härnösand.

– Det var besvärligt att bokstavera när man läste in artiklarna via telefon, sa han.

Bosse Östman nämnde några medarbetare som gjort avtryck: I början av 1920-talet var Bernhard Näsgård chefredaktör. Han blev sedan politiker och tjänade Bondeförbundet. När han avled 1957 var han jordbruksminister.

Gustaf Johansson, chefredaktör 1922-1959, omnämndes också.

– Han var den i länet som varit chefredaktör under längst tid. Han var "Mister Nordsverige" för den breda allmänheten, sa Bosse Östman och tillade:

– Han gick sin egen väg och började skriva "Landsbygdspartiet" om Bondeförbundet när det var tal om att byta namn på partiet.

Mats Norberg, VD i tidigare ägarbolaget Elfkust Invest, berättade bland annat om en nydanande tekniksatsning 1991:

– Vi köpte två digitalkameror för 160 000 kronor. Jag tror att Nordsverige eventuellt var första tidningen som hade digitalkameror - men problemet var "vem ska ta emot digitalbilderna"?

Åhörarna skrattade gott åt den missande länken på teknikens område. Men Elfkust Invest såg till att tidningen tog ett stort kliv i den nya teknikens riktning.

Bodil Resare, VD för Tidningar i Norr, var iklädd liknande utstyrsel som en affärskvinna kunde tänkas bära för 100 år sedan. Som en påminnelse om att när Nordsverige startade, lyste kvinnliga journalister och tidningsmakare med sin frånvaro.

– Nordsverige hade med sig en 153 år gammal förordning - tryckfrihetsförordningen - som gjorde det möjligt att uttrycka sig med lagens stöd, sa hon. Tryckfrihetsförordningen instiftades 1766.

Bodil Resare konstaterade också att Nordsverige spelar en viktig roll i en del av landet med liten medianärvaro:

– Tidningar i Norr ska finnas där inte andra media finns, sa hon.

Riksdagsledamot Emil Källström (C) talade om traditionella mediers betydelse för vederhäftig nyhetsförmedling. Han jämförde med Internet, där man med teknikens hjälp kan manipulera texter och bilder på olika forum, i syfte att förvrida sanningen:

– Det finns teknik som med datorns hjälp kan göra så att jag framstår som en förintelseförnekare, sa han.

Emil Källström framhöll vikten av fysiska möten människor emellan, som motvikt till anonyma Ínternetforum:

– Det är fullständigt nödvändigt, i det informationsflöde som vi lever i varje dag, året om.

100-årsjubileet avslutades med en bankett på Hotell Hallstaberget.

"Det var besvärligt att bokstavera när man läste in artiklarna via telefon"

Första spadtaget för Ringarbönninga

KÖPMANHOLMEN ”Äntligen” skulle en känd radiopratare ha uttryckt om han varit på plats och när första spadtaget togs till den nya Ringarbönninga i Köpmanholmen, så var det just...

Prisades för rådigt ingripande

ÖRNSKÖLDSVIK MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) har delat ut 2019 års pris för rådighet i trafiken till Cathom Nordgren, Domsjö. – Det här är ett pris som vi delar ut högst...

Åter nej till öppning av BB vid sjukhuset i Sollefteå

SOLLEFTEÅ Det blev återigen nej till en öppning av BB i Sollefteå. Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kjell Bergkvist (C) röstar nej till...