Fredag 27 november 2020

Nordsverige

Tubäcken på Storflon mellan Brunflo och Rissna ligger fint inbäddad i säsongens första snöfall. Foto: MARTIN STUGHOLM

Vacker vinterinramning när snön bäddar in myrbäcken

BRUNFLO · Published okt 22, 2020 at 01:15

Myrar är en typ av våtmark där syretillgången är så låg att döda växter och annat organiskt material inte förmultnar utan omvandlas till torv. Våtmarker kan uppkomma på olika sätt.

Merparten av de svenska myrarna har bildats genom att mark försumpats och blivit blöd. Annars kan myrar även bildas genom igenväxning av grunda sjöar och även kan bildas vid landhöjningsstränder där blöta marker som stiger upp ur huavet direkt övertäcks med torv. Olika delar av en och samma myr kan ha bildats på olika sätt.

Musikafton för Operation Smile

Snacket Det blev ekonomisk succé för Jan Sparring-kvällen i Gullängets kyrka onsdag 7 oktober. Monika Olofsson på pastorsexpeditionen redovisar att 10 409 kr går till Operation Smile.  ...

Skildrade norrländskt författarliv

Snacket Knappast någon kan recitera Helmer Grundström (1904-1986) bättre än Dick Olofsson i Örnsköldsvik. Vid ett möte i Vardagsrummet lyfte han fram författaren på ett helt förträffligt...

Nostalgi under musikalisk kväll med Elvis-minnen

Snacket Nätra Hembygdsförening bjöd in till ”Elvis in Memory” i Entrébyggnaden, Bjästa onsdag 11 november. På grund av den rådande Coronasituationen och stor efterfrågan så blev det både...

Ljuvlig höstkänsla i väntan på krubbans högiva

Snacket Medans solen sakta sänker sig över Ljungans dalgång på Prinstorpet, Torpshammar och en lätt dimma lägger sig i dalen så väntar Knut-Erik Erikssons Nordsvenska...

Chris O’Berg i Nätra kyrka

Snacket 20:e trefaldighet (25 oktober) var i år en gråmulen dag som Chris O’Berg Band från Härnösand lättade upp i Nätra kyrka där Jenz Grensjö predikade om olika sorters relationer. Alla...
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport