Torsdag 13 maj 2021

Nordsverige

Torparn

Snacket · Published apr 14, 2021 at 18:15

Rövinbärsbuska, svartvinbärsbuska, äppelträna,jordgubba, krusbära, rabarbern, pärlanne å lanne mä moröttren. Alltihop dedänne haddn hemme på gårn. Hästn, fåra, kräka å kattern å hunn haddn mä.

Lejde in nan dräng på sommarn som hjälptn mä slottanna. Läggdern låg breddavä huse å lon.

Bodde enschammen gjoln. Hadde provd å annonsere i tininga ett en hushållersk. Telefon haddn skaffe å radiogrammofon å TV:n haddn köfft mä. Kunne ju va bra å vise oppe ifall nå kjoltyg skulle fo förse å flytte in.

Pärninga haddn men inte nan bil. Viskes på bögda att han hadde vunne storpärninga på en tolva på tipse. Köle mope gjoln. Va en tökkran Novolette mä remdrift som gjoles i Varberg.

Men inge fruntimmer haddn fott å flytte in.

De va litte synnom en hänn torparn i enschamhetn men snäll van.

Han kom mä bära varje år.

Sport