Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

”Föreningen Pigrim i Ångermanland” bildades på Gålsjö bruk 1997 och i årets pilgrimsvandring deltog tiotalet personer. Foto: BENGT SANDSTRÖM

Tiotalet deltog i pilgrimsvandring

GÅLSJÖ - BOTEÅ · Published jul 2, 2020 at 16:15

”Föreningen Pigrim i Ångermanland” Bildades på Gålsjö bruk den 18 oktober 1997. Drivande kraft var Björn Eklund han avled 2019.

Vi saknar honom och hans engagemang gällande Pilgrimsrörelsen. Sedan 1997 har det, praktiskt taget varje år, arrangerats en pilgrimsvandring mellan Boteå kyrka och Gålsjöbruk.

Under medeltiden berördes många människor i Europa av tanken att göra en pilgrimsfärd, en botresa för och be om syndernas förlåtelse.

Det antas att det under 500 år vandrade, seglade, red, eller på annat sätt, tog sig mäniskor till målet.

Man gick, fick skjuts, eller seglade. Hundratusentals pilgrimmer ur alla samhälsskikt besökte varje sommar till en eller flera vallfartsorter. Nordens mest kända helgon är St Olof, ”Norges evige konge”.

Nidarosdomen var katolska kyrkans fjärde största vallfartsort. Domen genomströmmades av människor från stora delas av Europa. Man har beräknat att från Jämtland, Ångermanland och Medelpad kom pilgrimsskaror under 25 generationer, på väg till och från St Olovs grav.

I våra trakter finns många Olofsminnen. Det är viktigt att nutidens jämtar och västernorrlänningar är medvetna om pilgrimsrörelsen och dess del av historiarvet. Vi får möjlighet att se vår tid i ett nytt ljus

Årets pilgrimsvandring genomfördes i strålande väder. Ett tiotal personer deltog. Vandringen som är drygt en mil, inleddes med en kort morgonbön. Därefter började vi gå i tystnad det första stycket. Halvvägs var det dags för rast, vila och medhavd fika. En andakt hölls av en av deltalgarna, Kristina Hallström. Därefter fortsatte vi mot målet.

Dagen avrundades med att Boteå församling , liksom tidigare år, bjöd på god sopplunch vid ”målgången”. Därefter hölls Pilgrimsmässa i kyrkan, som leddes av Komminister Daniel Gilberg. Han avtackades i samband med mässan och flyttar till ny tjänst i Örnsköldsvik.

En givande dag, i dessa corona tider, för både kropp och själ avslutade dagen. Vi hoppas att traditionen får fortsätta och att fler upptäcker det fina och rofyllda med Pigrimsvandring.

En användbar och tidig primör att avnjuta

Snacket Nu är det hög tid att använda det rabarber som finns i trädgårdarna. Det finns så mycket gott man kan göra med denna läckra och lättodlade grönsak. Paj, saft, sylt, kompott och...

Kom med solsken till Gullänget

Snacket Vid Svenska kyrkans och PRO Kulturs trivselstund den 16 juni utanför kyrkporten vid Gullängets kyrka kom Pär-Åke Stockberg från Kramfors för att underhålla ett trettiotal aktiva...

Tiotalet deltog i pilgrimsvandring

Snacket ”Föreningen Pigrim i Ångermanland” Bildades på Gålsjö bruk den 18 oktober 1997. Drivande kraft var Björn Eklund han avled 2019. Vi saknar honom och hans engagemang gällande...