Lördag 18 september 2021

Nordsverige

Kjell Jonsson är utflyttad kramforsbo och bor i Askersund. Varannan vecka medverkar han i Nordsverige och nås på opab1@telia.com. Foto: PRIVAT

Sulfitfabrik’n

Snacket · Published sep 9, 2021 at 16:15

Bogserbåta mä timmerbröta, skotern å vegårn, huggn å kokeri, sodahuse, syratorne, pappsal´n, magasina, plattfabrik´n, verkstädern å vaktstuga.

Panna brann dygne runt å skorsten bolme ut tjockrök´n.

Gunna i huggn hadde stövlen på föttren, båtshakn i hanna å blåblusn mä förklä mot vattne å tjockvaddn i öra. Gick inte å språke mä varann, gatt skrike.

Fali hett vane i kokeri när flisn vart ti massa. Transporteres på plåta å in ti pressa.

Ut kom masonitn, tretexn eller emballagepappere som paketeres ti bala. Alltihop dedänne köles mä trucka ti magasina.

Storbåta kom å laste väligheta å segla unner Sandöbron å ut i väla.

De va mang som jobba i treskrift i en hänn Sulfitfarik´n.

Gubba fick timlön å skifttillägga å bolage tjende storpärninga.

Finns inte na kvar tå dedänne.

Ren avkoppling för ögonen att vila mot beteshagen

Snacket Korna som går och betar på ängen, eller ligger och vilar är alltid lika mysiga och trevliga att titta på. Kanadagässen kan jag däremot gärna avstå ifrån. Inga trevliga "gäster"...

Friluftsgudstjänst i Bäck på Grimells veranda

Snacket I söndags föll allt på plats. Det vackra vädret med sol och havsbris som fläktade skönt under friluftsgudstjänsten på Grimells veranda i Bäck och längtan att åter få mötas efter...

Sulfitfabrik’n

Snacket Bogserbåta mä timmerbröta, skotern å vegårn, huggn å kokeri, sodahuse, syratorne, pappsal´n, magasina, plattfabrik´n, verkstädern å vaktstuga. Panna brann dygne runt å skorsten...

Söndagscafé med musik i Gullängets kyrka

Snacket Söndagscaféet i Gullängets kyrka var fylld av sång- och musikglädje med kvartetten ÖbergGrimell tillsammans med solisten Lova Lind. Gunnar Lindahl inledde kvällen med att berätta...
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport