Måndag 18 oktober 2021

Nordsverige

Tomas Östman, Carina Pulpur, Birgitta Ricklund, Per Nylén, Jocke Häggblad, Sonia Larsson och Magnus Näslund. Foto: Foto: CARINA ANDERSSON

Samisk tradition blev synliggjord

Köpmanholmen · Published okt 7, 2021 at 10:15

Den 16 september invigdes en informationsskylt vid stigen ovanför Forssvillan i Köpmanholmen. På den berättas historien om familjen Anders Sjulsson (1835-1918), ”Lapp-Ante” kallad, som åren kring sekelskiftet 1900 bodde på ”Lapptorpet”.

Stugan revs först på 1950-talet då direktörsvillan skulle byggas.

Familjen tillhörde en grupp av samer som sällan har synliggjorts i historien - sockenlapparna. Man levde i utkanten av bondesamhället och industrin och försörjde sig med diverse olika arbeten.

Det berättas att mannen kunde stämma blod och att han även slog åder på folk för att bota sjukdomar. De band och sålde också kvastar av kråkbärsris.

Sommaren 1905 åtog sig Ante och hans hustru att valla fiskarnas getter i Ulvöhamn. Ersättningen för arbetet utgick in natura i form av bland annat strömming.
  Initiativet till skylten togs av Sonia Larsson, Orrestaare samien sibrie, som tillsammans med Magnus Näslund från Nätra Hembygdsförening har sammanställt information och sökt medel från Länsstyrelsen.

Skylten har satts upp för att synliggöra den samiska närvaron i Köpmanholmen i nutid och gången tid och för att lyfta en plats med tradition från glömskan.

Kommunalrådet Per Nylén höll ett invigningstal och sedan blev det en liten vandring längs stigen.

PRO Bodums årsmöte

Snacket Den 7 september hölls årsmöte för Bodums PRO i Bodums församlingshem. Ett trettiotal medlemmar hade infunnit sig och innan mötet underhöll Arne Markusson med dragspelsmusik....

Antikvitetshandlaren som krängde skrönor

Snacket Uppe vid Styrnäs fanns en lada. På gaveln ut mot vägen satt en stor skylt med texten Antikviteter. Det var nu inga antikviteter i ladan, utan mest skräp och bråte, som trasiga...

Stenar har människan haft nytta av i tusentals år

Snacket Gusta Stenbrott i Vamsta, Brunfl är ett stenbrott som har varit i drift ”sedan urminnes tider”. Kalksten har brutits och förädlats sedan 1100-talet i Sverige, det vill säga i...

Trädgårdsförening hyllade äpplet

Snacket På Äpplets dag, den 25 september, välkomnades medlemmarna i Gideå trädgårdsförening av Berit Hägglund till sammankomsten, då med ämnen för dagen i form av äppelträdsbeskärning,...

Höstn

Snacket Sola kryp ne fali baka träna. Äntnå varmt på dagarn. Nordan ha vorte kall. De mörkne fali tidit. Aspa ha fott rölöva å lönna mä. Björklöva ha vorte gul å kotta tå barrträna ligg...

Hösten har sin fägring

Snacket Ismundsundet, Rissna. En gråmulen dag med en hel del regn vid Ismundsundet, Rissna. Nu är hösten kommen, även om vissa blommor vill bevisa motsatsen. Milda gråvädersdagar har...
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport