Torsdag 13 maj 2021

Nordsverige

Reseskildringa

Kramfors · Published apr 29, 2021 at 15:15

En tå pojkalässte en annons i dagbla att man kunne fo rese billit ti utlanne å värmn å ti sannstranna. Flygmaskin gick från storstan. Han frågde kompisen en Ekke i grannbyn om han skulle följe mä. Längste han hade vöre va ti Långsele mä snälltåge san.

Dom bestämdesä för å åke. Va på kläaffärn å språkte mä na biträde om kläna ti en dänn resa. Hon plockte ihop sommarkläna å badböxern å na långböxer mä slaga. Glänsa behövdes inte sana.

Ekke i grannbyn köffte inte na nytt. Han hade kläna så de räckte tycktn. Han hadde plocke fram kortböxern å sandalern å blåblusn å brynja å gammkepsen. Kortärmsskjorta va från tin mä slåttanna å va nytvätte å de fick duge. Allt de dänne stuvde han ne i resväska som han hadde fott tå farfarn.

På måndamöra slog pojka mä resväskern på busshållplassn ette landsvägen. Ekke räckte opp hanna å bussn stanne. De va fler i en dänn bussn som skulle ti utlanne.

Damen på flygplassn satt bakom nan disk. Hon blängde flere gånger på pojka å biljetta å passa. Vart godkänd ti sist. De hire i magan roffte Ekke å tjurhöllsä ti armstöna så knoga vitne när flygmaskin lyfte oppi lufta.

Gammpojka kom ti utlanne för förstgånga.

Sport