Tisdag 23 april 2019

Nordsverige

Kören Tontykt från Husum som underhöll på mötet Foto: KARIN FORSBERG

Medlemsmöte i Gottne

GOTTNE · Published mar 21, 2019 at 15:15

Medlemmar i PRO Mo samlades till medlemsmöte den 13/3 på Föreningsgården i Gottne  

Ordförande Ernst Bergman hälsade de välkommen och SångkörenTontykt från Husum välkomnades också. Dagordningen godkändes.

Sedan intog Tontyk scenen. De spelade och sjöng många välkända melodier. Föregående protokoll  godkändes.

Ordförande rapporterade att; Kommittén´ för underhållning har klart år 2019. Friskvårdskortet delades ut på mötet  (Ing Mari Hellström  informerade om hur friskvårdskortet skall fyllas i). Nyvalde reseledaren Conny Sallander presenterade vilka resor som är aktuella. Studie. Org Ing Mari Hellström upplyste om cirklar som är igång och nya cirklar.

Mötet beslutade att PRO Mo inte skall delta i PRO:s vetartävling. PRO Mo:s program för 2019 delades ut. Gunilla Kallin avtackades med en blomma och en applåd för sin tid som reseledare.

Tontykt intog scenen igen och spelade och sjöng flera välkända låtar. De fick en välförtjänt applåd för ett mycket fint framträdande.

Efter fika så blev det dragning på det försålda lotteriet. Ordförande avslutade mötet med att tacka de som skänkt vinster till lotteriet och dagens fikagrupp (Anita P Gunilla K och Ingrid M och Tage P) fick en välförtjänt applåd. Nästa möte är den 10/4 i Moliden

Gult band med foderbalar

Snacket De här vackert staplade ensilagebalarna står på Idbyåkern vid Myra äggbod i Banafjäl. Det blå balarna står för sponsring av prostatacancerforskningen. Men de gula? Någon påstår...

Hembygdsföreningens årsmöte

Snacket Det var ett 35 tal medlemmar som hade mött upp till årsmöte för Anundsjö hembygdsförening den 27 mars på Bredbyns Gästgiveri. Årsmötet inleddes med fika och musik av Gun-Marie...

Medlemsmöte i Gottne

Snacket Medlemmar i PRO Mo samlades till medlemsmöte den 13/3 på Föreningsgården i Gottne   Ordförande Ernst Bergman hälsade de välkommen och SångkörenTontykt från Husum...