Tisdag 19 mars 2019

Nordsverige

Studiebesöket vid Mittuniversitetet blev en mycket intressant och lärorik dag. Foto: CHRISTER PERSSON

Lärorikt studiebesök vid Mittuniversitetet

SOLLEFTEÅ/SUNDSVALL · Published dec 13, 2018 at 08:15

Livslångt lärande kan ske på mångahanda vis.

Ett är att förkovra sig via senioruniversitetets verksamhet. Enligt verksamhetsidén skall denna präglas av yppersta kvalitet samt närhet till forskningsfronten.

45 medlemmar valde att 21:a november delta i ett studiebesök vid Mittuniversitetet på inbjudan av rektor Anders Fällström.

Den berikande dagen innehöll gruppvisa besök vid fem forskningsmiljöer. Engagerade forskare presenterade framsynta idéer. Ett axplock följer: Vid ”Avdelningen för design” fick vi ta del av tankarna kring tillkomsten av den senaste mjölkförpackningen. ”Centrum för demokrati och kommunikation” levererade visdomsord rörande fragmenteringen av det politiska landskapet.

Samverkan i nya former inom ”Centrum för ekonomiska relationer” kan resultera i bättre finansieringsmöjligheter för verksamheter på landsbygden. Tekniska lösningar för att ersätta produkter av plast med andra baserade på skogsråvara kunde studeras vid ”Centrum för skog, fibrer och cellulosa”. Där visades även försök att med grafen konstruera nya typer av batterier.

Vid ”Centrum för sensorer och elektronik” fick vi en inblick i hur flygplatser kan fjärrstyras. Härutöver gavs en presentation över hur sensorer kan användas inom sjukvården för att förhindra uppkomsten av liggsår.

Med råge uppfyllde studiebesöket målen enligt verksamhetsidén!

Berndt Lindström var en inspirerande färdledare.

Årsmöte för PRO Mo

Snacket PRO Mo  hade inbjudit sina medlemmar till årsmöte den 23/2 på Församlingshemmet i Moliden. Ordfförande Ernst Bergman hälsade de cirka 50 stycken medlemmar som hörsammat inbjudan...

Lagskyddad kyrkan med solpanel

Snacket Stuguns nya kyrka kommer troligtvis bli den första kulturhistorisk lagskyddade kyrkan i Sverige att förses med solpaneler på taket. Montering av solpanelerna kommer att påbörjas i...