Söndag 16 juni 2019

Nordsverige

Studiebesöket vid Mittuniversitetet blev en mycket intressant och lärorik dag. Foto: CHRISTER PERSSON

Lärorikt studiebesök vid Mittuniversitetet

SOLLEFTEÅ/SUNDSVALL · Published dec 13, 2018 at 08:15

Livslångt lärande kan ske på mångahanda vis.

Ett är att förkovra sig via senioruniversitetets verksamhet. Enligt verksamhetsidén skall denna präglas av yppersta kvalitet samt närhet till forskningsfronten.

45 medlemmar valde att 21:a november delta i ett studiebesök vid Mittuniversitetet på inbjudan av rektor Anders Fällström.

Den berikande dagen innehöll gruppvisa besök vid fem forskningsmiljöer. Engagerade forskare presenterade framsynta idéer. Ett axplock följer: Vid ”Avdelningen för design” fick vi ta del av tankarna kring tillkomsten av den senaste mjölkförpackningen. ”Centrum för demokrati och kommunikation” levererade visdomsord rörande fragmenteringen av det politiska landskapet.

Samverkan i nya former inom ”Centrum för ekonomiska relationer” kan resultera i bättre finansieringsmöjligheter för verksamheter på landsbygden. Tekniska lösningar för att ersätta produkter av plast med andra baserade på skogsråvara kunde studeras vid ”Centrum för skog, fibrer och cellulosa”. Där visades även försök att med grafen konstruera nya typer av batterier.

Vid ”Centrum för sensorer och elektronik” fick vi en inblick i hur flygplatser kan fjärrstyras. Härutöver gavs en presentation över hur sensorer kan användas inom sjukvården för att förhindra uppkomsten av liggsår.

Med råge uppfyllde studiebesöket målen enligt verksamhetsidén!

Berndt Lindström var en inspirerande färdledare.

Många nya i styrelsen för HSB Tjäderby i Bredbyn

Snacket HSB i Bredbyn ligger väldigt centralt vid toget, med bara knappt hundra meter till de närmaste grannarna Hälsocentral och tandläkare och nära till matvaruaffärer. De två...

Fiskafänge under Anundsjörundan

Snacket För artonde året åkte flera hundra besökare runt i Anundsjö och besökte i första hand bygdelokaler i byarna där det visas hantverk, konst och man kan smörja kråset med gofika,...

Tröstefull dröm om vännen

Snacket En man berättar för mig hur han för någon tid sedan förlorade en kär och avhållen vän. De hade känt varandra sedan barndomen. På äldre dagar blev de som bröder. De hade en...