Torsdag 23 maj 2019

Nordsverige

Kyrkoherde Lennart Lennart Raswill vid den solpanelsklädda Stuguns kyrka. Foto: PRIVAT

Lagskyddad kyrkan med solpanel

STUGUN · Published feb 28, 2019 at 01:15

Stuguns nya kyrka kommer troligtvis bli den första kulturhistorisk lagskyddade kyrkan i Sverige att förses med solpaneler på taket.

Montering av solpanelerna kommer att påbörjas i februari 2019.

Stuguns kyrka värms idag med direktvärmande el. 2016 inkom Håsjö pastorat med en ansökan hos länsstyrelsen att få förse kyrkans södra takfall med solpaneler.

Nu är alla tillstånd klara och 80 kvadratmeter solpaneler kommer att monteras på det södra takfallet. Solpanelerna förväntas ge 13.000 kWh/År vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med närmare 8 ton per år för pastoratet.

Att sätta solpaneler på en lagskyddad kyrka är dock ingen småsak. 2003 ansökte Västerfärnebo församling om att få sätta solpaneler på Fläckebo kyrka.

Länsantikvarien motsatte sig och ärendet gick ända upp till regeringsrätten där församlingen, 2007 nekades rätten att sätta upp panelerna. Fläckebo blev ett prejudicerande fall som sedan dess styrt synen på solenergi inom den kyrkliga kulturmiljövården.

Att montera solpaneler på en skyddad byggnad måste bedömas i varje enskilt fall och nu var tiden mogen för att bryta det gamla motståndet.

Två av varandra oberoende utlåtande om hur ingreppet skulle påverka Stuguns kyrkan och dess värden togs fram, likaså noggranna beskrivningar om hur monteringen får ske.

I Stuguns fall gjordes bedömningen att eftersom panelerna är tänkta att ligga på det södra takfallet mot skogen så kommer den negativa påverkan på det kulturhistoriska värdet bli mindre än den ekonomiska och ekologiska vinningen av att själv producera grön el.

Stuguns nya kyrka byggdes 1896 och är en för bygden ovanlig kyrka i tegelgotik där få förändringar har skett. De förändringar som skett, tillbyggnad av sakristia och byte av takmaterial är respektfulla mot originalbyggnaden.

Solpanelerna kommer monteras med klämmor i det befintliga taket och kan i framtiden därför plockas bort utan åverkan på taket, en så kallad reversibel åtgärd.

Kyrkoherde Lennart Raswill på Håsjö pastorat är såklart väldigt glad över länsstyrelsens beslut.

– Inom församlingen har vi länge arbetat för att göra vår verksamhet mer hållbar och detta är givetvis ett stort steg i rätt riktning!

Vad tog den varma sommaren vägen

Snacket Vart tog sommarvädret vägen? Från sol och 20 gradig värme till snö och minusgrader. Det är frågan som Martin Stugholm funderar över och säkert fler med honom.