Tisdag 23 april 2019

Nordsverige

Arne Nilsson och Per Konradsson ledde årsmötesförhandlingarna. Foto: KENNETH LINDMARK

Hembygdsföreningens årsmöte

ANUNDSJÖ · Published apr 14, 2019 at 10:15

Det var ett 35 tal medlemmar som hade mött upp till årsmöte för Anundsjö hembygdsförening den 27 mars på Bredbyns Gästgiveri. Årsmötet inleddes med fika och musik av Gun-Marie Nilsson och Edvin Jakobsson från Norrflärkeskolan som båda spelade kända melodier på trumpet.

Innan årsmötet började så berättade Solveig Nordin Zamano och visade filmen om Artrediprojektet. Läraren Anna Wiström blev avtackad med en storpiga som delaktig i projektet.

Styrelsen informerade om behovet av sommarvärdar under sommaren på Hembygdsgården och om bemanningen vid årets konstrunda den första maj. Mona-Lisa Mårtensson berättade om byggnadsinventeringen som Örnsköldsviks museum och Konsthall tagit initiativ till. Hembygdsföreningen har tagit på sig uppgiften att hjälpa till med inventering i Anundsjö. Mer information kommer senare.

Årsmötet inleddes med en tyst minut och ljuständning för avlidna medlemmar under året.

Arne Nilsson och Per Konradsson valdes som ordförarande respektive sekreterare för mötet. Verksamhetsberättelsen för 2018 lästes upp och där styrelsen bestod av: Birgitta Jonasson vice ordförande, Mona-Lisa Mårtensson kassör, Malin Forhaug vice kassör, Anna-Britta Nordlander sekreterare, Heidi Axelsson, Kenneth Lindmark ledamöter och Jan-Olov Kallin ersättare.

Några händelser under året att notera är att föreningen har under året tagit fram en integritetspolicy på grund av den nya GDPR-lagen som trädde i kraft under året och som skickas ut tillsammans med 2019 års medlemsutskick. Medlemmarna kommer att bli ombedda att stötta föreningen genom att vid betalning av medlemsavgiften samtidigt betala avgiften även för 2018.

Revisionsberättelsen fördrogs för årsmötet där revisorerna föreslog att kassören och styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och så blev också fallet.

Valberedningen redogjorde för sitt arbete att nominera ledamöter för styrelsen där den stora frågan och utmaningen är att hitta och föreslå en ordförande till Hembygdsföreningen.

Det har inte lyckats så årsmötet uppmanades att komma med förslag under året till ordförande. Valberedningen gav förslag på styrelseledamöter där årsmötet godkände att Heidi Axelsson, Birgitta Jonasson och Kenneth Lindmark omvaldes för två. Jan-Olov Kallin och Mats Weibjörn valdes som ersättare för ett år.

Anna-Britta Nordlander avtackades som ledamot i styrelsen med ett stort tack och en present av Mona-Lisa Mårtensson. Presidiet som lett årsmötet tackades också med ett tack och en gåva. Vice ordförande Birgitta Jonasson tackade alla närvarande för en god gemenskap och närvaro.

Gult band med foderbalar

Snacket De här vackert staplade ensilagebalarna står på Idbyåkern vid Myra äggbod i Banafjäl. Det blå balarna står för sponsring av prostatacancerforskningen. Men de gula? Någon påstår...

Hembygdsföreningens årsmöte

Snacket Det var ett 35 tal medlemmar som hade mött upp till årsmöte för Anundsjö hembygdsförening den 27 mars på Bredbyns Gästgiveri. Årsmötet inleddes med fika och musik av Gun-Marie...

Medlemsmöte i Gottne

Snacket Medlemmar i PRO Mo samlades till medlemsmöte den 13/3 på Föreningsgården i Gottne   Ordförande Ernst Bergman hälsade de välkommen och SångkörenTontykt från Husum...