Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Grönland i fokus på RPG-träff

ÖRNSKÖLDSVIK · Published feb 8, 2019 at 08:15

Grönland är fem gånger så stort som Sverige. Istäcket över större delen av ön mäter 1,5 kilometer i tjocklek i snitt. Folkmängden uppgår till cirka 56 000 invånare vilket är jämförbart med Örnsköldsviks kommun.

Om detta och mycket annat berättade Lars-Gunnar Olsson, Kallmyra, Långviksmon, när han talade och visade bilder för nära 100 besökare på en träff som RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) ordnade i EFS-kyrkan.

Han berättade bland annat att Gunvor Åsblom, numera bosatt i Bollnäs, gick en bibelskola i Pingstkyrkans regi i Örnsköldsvik på 1950-talet.

Därefter bosatte hon sig tillsammans med sin man som evangelist på Grönland i många år och medverkade till att fria församlingar växte fram jämsides med den officiella lutherska kyrkan.

Nuuk är huvudstad med 17 000 invånare med köpcentrum, sjukhus och högre utbildning. Resten av befolkningen är väldigt utspridd i byar där det finns möjlighet till fiske och jakt och därmed överlevnad. Från huvudstaden är det 250 mil till nordligaste byn Thule som ligger på ungefär samma breddgrad som Svalbard. Det finns inga vägar mellan byarna utan endast flyg.

Lars-Gunnar Olsson berättade att Grönland var en dansk koloni till 1953. Nu är Grönland en del av Danmark med mycket stort självstyre.

Han berättade också litet om Island och Färöarna under rubriken öar i Nordatlanten. På Färöarna har han varit åtta gånger och även lärt sig språket.

På Grönland är det svårare. Där talas dels grönländska språket, dels danska. Och trots att danskan och svenskan ligger relativt nära varandra är det svårt att göra sig förstådd på svenska språket där. Engelskan är inte heller särskilt utbredd.

RPG är en pensionärsorganisation på kristen grund som vuxit från noll till omkring 100 medlemmar i Örnsköldsvik. Föreningens kulturarrangemang tillsammans med Bilda är alltid öppna för allmänheten.

Ett nytt besöksmål i Ramsele

Snacket Ramsele Hembygdsförening hade den tredje augusti inbjudit den historieintresserade allmänheten till återinvigning av ”Ovanmokurvan”. Ett fyrtio-tal personer hade hörsammat...