Måndag 22 april 2019

Nordsverige

Roya Mammadova från Azerbajdzjan och Nari Moosakhanian, Armenien, fann varandra i kampen för fred i världen trots att deras länder ofta ligger i fejd med varandra. Foto: SVEN LINDBLOM

Fick lära sig mer om Armenien

ÖRNSKÖLDSVIK · Published feb 7, 2019 at 13:31

Armenien är ett litet land som blev självständigt så sent som 1991 när Sovjetunionen föll samman.

Ett litet kristet land med 2,5 miljoner invånare innanför nationens gränser men med sex-sju miljoner utspridda över världen. På grund av krig och ständiga oroligheter är det väldigt många som flytt från det asiatiska landet med muslimska grannar som Iran och Turkiet.

Om detta och mycket annat berättade Nari Moosakhanian, Göteborg, när hon föreläste för FN-föreningen i Örnsköldsvik. Hon har som FN-stipendiat haft möjlighet att bo fyra månader i Armenien och är nu ute på en föreläsningsturné för att berätta om landet och FN:s verksamhet.

Även i det unga landet Armenien finns en FN-förening och syftet är att skapa ökad förståelse mellan länder och motverka konflikt och krig.

Nari Moosakhanian försöker också inspirera andra ungdomar mellan 20 och 30 år att bli medlemmar i de lokala FN-föreningarna och sedan söka stipendier för studieresor i världen.

Hon är själv armenier genom sina föräldrar och talar också språket vilket givetvis är en stor fördel. Armenien har ett eget språk och är en mycket homogen nation.

Kristendomen är statsreligion och det finns många kyrkor. Många revs under sovjettiden och tog i anspråk för andra ändamål. Men många finns kvar och en del har återuppbyggts och en del har åter blivit kyrkliga samlingslokaler.

Armenien saknar egna naturtillgångar till skillnad från till exempel grannen Iran som har massor av olja. Armeniens styrka är i stället bra skolor och väldigt hög utbildningsnivå i befolkningen. Som kuriosa kan nämnas att schack är obligatoriskt ämne i skolorna redan från lågstadiet.

Stellan Bäcklund är FN-föreningens ordförande och motor. Han berättade inledningsvis att var åttonde invånare i Storbritannien förnekar att Förintelsen skett.

– Det är häpnadsväckande och skrämmande. Inom kort kommer en 94-åring till Örnsköldsvik som fortfarande kan berätta om sina upplevelser från koncentrationslägren. Det blir spännande.

Gult band med foderbalar

Snacket De här vackert staplade ensilagebalarna står på Idbyåkern vid Myra äggbod i Banafjäl. Det blå balarna står för sponsring av prostatacancerforskningen. Men de gula? Någon påstår...

Hembygdsföreningens årsmöte

Snacket Det var ett 35 tal medlemmar som hade mött upp till årsmöte för Anundsjö hembygdsförening den 27 mars på Bredbyns Gästgiveri. Årsmötet inleddes med fika och musik av Gun-Marie...

Medlemsmöte i Gottne

Snacket Medlemmar i PRO Mo samlades till medlemsmöte den 13/3 på Föreningsgården i Gottne   Ordförande Ernst Bergman hälsade de välkommen och SångkörenTontykt från Husum...