Torsdag 29 juli 2021

Nordsverige

En hiskelig historia i Kramfors

Snacket · Published jun 17, 2021 at 12:15

En dag i slutet av sextitalet satt jag på markan på I 21 å läste Fib-Aktuellt, en mycket populär herrtidning på en dänn tin. Ett uppslag fäste min uppmärksamhet å hadde rubriken.

Ovanliga stölder av folkvagnsmotorer under vintertid i Kramfors.

En tjugitreåring i Kramfors hadde specialiserat sig på att stjäla folkvagnsmotorer under vinternättren.

Verktyg och tillvägagångsätt var följande enligt tidninga: Domkraft, hylsnyckel, skiftnyckel, avbitartång, hammare, två pallbocker, ryggsäck å en spark.

Hammarn användn till att slå sönder huvlåse om det var låsst. Domkraftn till å hissa upp biln å pallbocka för att palla oppn. Hyls och skiftnyckeln va till för å skruve loss fyre bulter bak mot växellåa. Avbitartånga till å klippe av vajrarna ti värmespjälla å ti förgasarn å ti elkabla.

När de där momenta var utförda togn tag i bägge avgasröra och rucka litte pårom och drog motorn bakåt tills han lossne å ramle ner på backn. Sen drogn fram motorn å lyfte oppn på sparkn. Verktyga å pallbocka stoppn ner i  ryggsäcken åså drog han hem alltihop i månskene.

Stackars gubber som vart av mä motorn unner de dänn vinternättren.

Va förbannad dom säkert blev när biln inte starrta på morron. Gatt ju gå å titte va fele va å närom lyfte på huven där bak så va motorn borte. Gubba fick gå i vintermörkre i kylan å snön mä unikaboxn i hanna ti fabrikn eller ti såga.

En del tårom frödde säkert öra i kylan.

Basn vant nå gla när gubba kom för sent, men dom slapp avdrag på lörninga när han fick höre om att dom hadde vörte av mä bilmotorn.

En dag på vårkantn va snön borte å sparkföre mä. I Nya Norrland kunne man läsa en annons att en folkvagnsmotor va till salu. Billit vid snabb affär stoge mä. En tå kärra i Brunne som hadde vörte av mä motorn i februari tog å ringde oppn å ville köpe. Väl framme sågn att motorn va hans egen tack vare en littn slagskada på motorn. Vart ingen affär.

Försäljarn blev polisanmäld å vid husransakan kunne polisa hitte ytterligare ett antal folkvagnsmotorer i hans farsas uthus.

Visese att uthuse inte låg långt ifrån där jag bodde i en dänn byn mä hundra husa. Han åkkte in på sex måner å fick dryga böter för tilltage.

Va kan man lärese av de hännä?

Jo! En spark kan användes ti mycke unner vinternättren.

Väntans tider för odlade och efterlängtade nypärer

Snacket Nu är potatisen sedan ett tag tillbaka satt och nermyllad hos Knut-Erik Eriksson, Lillboda, Torpshammar, Medelpad. Så nu väntar denna 91 åriga pigga och alerta ”supergubbe” på...

Farlig situation blev en fin naturupplevelse med älg

Snacket En fin naturupplevelse på E 45:an i Jämtland mellan Tandsbyn och Fåker ett tjugotal meter framför min bil. En älgko med en nyfödd älgkalv springer över  vägen. Under denna tid på...

Är detta månne Kramfors egen rekordstora stubbe

Snacket Är det här Kramfors största stubbe? Svårt att veta, men stor är den. Närmare bestämt cirka 1,5 meter i diameter. Trädet fälldes som ett led i den upprättade trädvårdsplanen på...
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport