Torsdag 23 maj 2019

Nordsverige

Donationsveckan uppmärksammades både i Ångermanland och hela Sverige. Foto: BENGT SANDSTRÖM

Donationsveckan blev uppmärksammad

ÅNGERMANLAND · Published nov 19, 2018 at 15:00

Under vecka 41 uppmärksammades behovet av organdonation. En av tio uppskattas ha nedsatt njurfunktron.

Tillståndet är ofta behandlingsbart om det upptäcks i tid, men de flesta vet inte om det, förrän njurarna i princip är odugliga. Det finns ökad risk för njursjukdom inom vissa grupper. Det gäller exempelvis de som har diabetes, högt blodtryck, överviktiga, rökare. Varje år drabbas 1100 personer av njursvikt.

Njurförbundet har lokalavdelningar i hela landet, däribland också Västernorrland. Förbundet tillvaratar njursjukas intressen och sprider kunskap om njursjukas situation.  

Flera medlemmar i förbundet var aktiva och spred information i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå.

Behovet av organ är mycket stort. Det står 664 person i kö för en njurtransplantation, 47 personer väntar på en lever och 39 stycken väntar på ett nytt hjärta.

Det finns många har inte tagit ställning om man är beredd att donera ett organ. Tänkvärt är att det under fjolåret avled 40 personer i väntan på att få ett nytt organ.

Den som vill donera ett organ kan vända sig till donationsregistret och fylla i ett donationskort, viktigt är att berätta för sina närstående om sitt beslut.

Vad tog den varma sommaren vägen

Snacket Vart tog sommarvädret vägen? Från sol och 20 gradig värme till snö och minusgrader. Det är frågan som Martin Stugholm funderar över och säkert fler med honom.