Torsdag 13 maj 2021

Nordsverige

Gruppdiskussion mellan Olle Häggström, IOGT-NTO, Albin Dahlström, Region Västernorrland, Anna Karlsson, länsstyrelsen, och Jan-Olov Häggström, regionfullmäktiges ordförande. Foto: SVEN LINDBLOM

Avloppsvatten kan visa missbruk

HÄRNÖSAND · Published feb 12, 2020 at 16:27

Länsstyrelsen planerar att genom analyser av avloppsvattnet kartlägga var missbruket av narkotiska preparat är som störst i länets sju kommuner.

Det berättade Anna Karlsson, länsstyrelsens drogenhet, när hon medverkade på årets studiedag om droger som IOGT-NTO inbjudit till på Härnösands folkhögskola. Hon sa också att länsstyrelsen planerar besök i länets kommuner med socialförvaltningar som målgrupp för att informera och diskutera drogsituationen i länet.

IOGT-NTO bjuder sedan många år länets riksdagsledamöter, ledande politiker och tjänstemän från regionen och kommunernas drogförebyggande arbete till en studiedag.

Årets tema var en dialog mellan politiker och tjänstemän i ämnet. Endast en riksdagsledamot kom. Det var Malin Larsson (S) från Sundsvall. Jan-Olov Häggström, Örnsköldsvik, medverkade i sin roll som regionfullmäktiges ordförande. Ett 20-tal personer mötte upp från samtliga kommuner i länet.

Från IOGT-NTO medverkade Lukas Nilsson som är vice förbundsordförande. Han sa bland annat att skillnaden är som natt och dag mellan USA och Sverige när det gäller användningen av hasch och andra så kallad lätta droger.

Över 25 procent avbefolkningen i USA har någon gång prövat hasch och tillåtligheten bredder ut sig i flera delstater. I Sverige ligger motsvarande siffra under 5 procent.

Men risken finns att Sverige följer i USA:s spår med cirka tio års fördröjning, sa Lukas Nilsson och fick medhåll av ett flertal av kommunernas företrädare.

Lukas Nilsson berättade också att en färsk opinionsmätning visat att endast 30 procent av befolkningen tycker att Systembolaget bör avskaffas. Och ännu mera överraskande är kanske att endast 20 procent vill att alkoholskatterna ska sänkas vilket tyder på att det finns ett stort medvetande om alkoholens skadeverkningar hos svenska folket.

Mycket av diskussionen kom att handla om narkotika. Många företrädare för kommunernas socialförvaltningar och motsvarande undrade hur länge Sverige orkar stå emot den amerikanska trenden.

Vådan av den tillåtande attityden i vissa delstater i USA har redan visat sig i form av stora medicinska problem.

Alla kommuner i länet har just nu stora problem för att få ihop sina budgetar. Det saknas pengar. Flera ledamöter uttalade oro för att det kan komma att yttra sig i minskade anslag till det förebyggande arbetet.

Sport