Onsdag 8 april 2020

Nordsverige

Från kursen i Sollefteå med Anna Andersson, kursledare samt flitiga elever. Foto: THOMMY EDLUND

Arkivering på kursschemat

ÅNGERMANLAND · Published feb 27, 2020 at 12:17

Onsdagen den 5 februari bjöd Folkrörelsearkivet in till en kurs om arkivering för hembygdsrörelsen. 21 deltagare från Medelpad träffades på Folkets Hus i Söråker för att lära sig varför, vad och hur man arkiverar.

Kursen leddes av Anna Andersson och var resultat av en gåva från Riksarkivet till Sveriges Hembygdsförbund med anledning av Riksarkivets 400-årsjubileum förra året.

Under dagen redogjorde Anna för vad som bör arkiveras. Föreningarnas protokoll bör lämnas in till Folkrörelsearkivet och övriga handlingar bör sorteras och bevaras i ett säkert arkiv på Hembygdsgården.

Till föreningarnas hjälp har Sveriges Hembygdsförbund gjort en handledning, ”Arkivering” som kan beställas på förbundet.

Sedan kom turen till Ångermanland.

Träffen på Nipanhotellet den 12 februari i Sollefteå samlade 30 deltagare, som med stort engagemang lyssnade till Annas genomgång av arkiveringens A och O.

Många synpunkter och frågor ventilerades och deltagarna kunde med stora förväntningar på sig själva åka hem och ge sig i kast med sina Hembygdsföreningars arkiv.

Lämplig vårvintersyssla

Snacket Vårvinter är också en tid på året som det är läge att se över fågelholkarna. Tömma holkarna på gamla fågelbon och vissa kan nog också behöva en mindre eller större renovering. I...

Dags för Rafnaträffen

Snacket Så var det åter dags för den årliga Rafnaträffen med årsmöte, vilket alltid sker under vecka 10. Samlingen ägde rum på Forskarcentrum Ramsele.   Det var många glada spelemän som...

När operan fångade mitt intresse

Snacket Inte ofta jag blir lyrisk nu för tiden. Men det hände i lördags. På Hullstagård i Sollefteå. I tio år har man där visat operaförställningar i direktsändning från Metropolitan i...

IVK har slussat ut 206 arbetslösa

Snacket Individuell Växtkraft, IVK, är ett unikt projekt i Örnsköldsvik, ja faktiskt ett av få i hela landet. Projektet har fram till nu ägts av IOGT-NTO-rörelsen i Örnsköldsvik och går...