Måndag 10 december 2018

Nordsverige

Prenumeration

Börja prenumerera?

Om du vill börja prenumerera kan du antingen fylla i nedanstående formulär, ringa 090-71 13 81 eller boka och betala direkt via Swish.

Vid Swishbetalning ska du skriva kod NS12 eller NS6 (för 12 respektive 6 månaders prenumeration), samt adress och pris till 123 245 50 53. (Exempel: NS12, Köpmangatan 56, Bredbyn)

 

Välj hur du vill läsa tidningen

Förutom vår hemsida och den klassiska papperstidningen finns Nordsverige också som e-tidning och som taltidning för den som har behov av det.

Loading
*
*
*
*
*
*
*
Prenumerationsfrågor

Om du har några frågor ring
090-71 13 81 eller använd dig av den automatiska 
Prenumerationstjänsten.

Martin Yde, prenumerationsansvarig
090-71 13 81
prenumeration@tidningarinorr.se

Utebliven tidning?

Om du inte har fått tidningen som du ska, ring 090-71 13 81 under kontorstid.