Lördag 8 augusti 2020

Nordsverige

Arne Gavelin blev satt under förvaltarskap i slutet av november 2018. Drygt ett år senare, med hjälp av läkarintyg som konstaterade att Arne inte led av demens, kunde förvaltarskapet upphöra den 6:e december 2019. Foto: MARIA BOSTRÖM

Värderingar före stämningsansökan

Tidigare var tanken att en stämningsansökan förmodligen skulle hinnas med före sommaren. Men nu ligger en annan tidsplan.
– Vi ska titta närmare på vissa fordon och låta göra värderingar av dessa. Det är ganska tidskrävande, vilket innebär att en stämningsansökan får vänta till efter sommaren, säger juristen Rikard Samuelsson.

BREDBYN · Published jul 15, 2020 at 06:15

Det är Centrum för rättvisa med juristen Rikard Samuelsson i spetsen som ämnar driva fallet Arne Gavelin rättsligt.

Arne sattes, som Nordsverige tidigare har berättat om, under förvaltarskap som han drygt ett år senare blev fri från. Under det året såldes lejonparten av hans maskinpark bort.

Det är dessa fordon och maskiner, däribland en trailer med dragbil, grävsmaskiner och hjulgrävare, som Centrum för rättvisa nu ska låta värderas.

Då med föresatsen att bringa klarhet om priserna på de sålda maskinerna kan anses rimliga eller om fordonen sålts för underpriser under det diskutabla förvaltarskapet som inleddes utan att det fanns läkarintyg på Arnes hälsostatus. Just läkarintyg på Arnes hälsa var det som avgjorde att förvaltarskapet togs bort.

Det arbetas också med att få in alla handlingar som rör tiden Arne var under förvaltarskap. Två gånger har Centrum för rättvisa fått begära handlingar från Överförmyndaren i Örnsköldsvik då man först fick motta maskade papper som därmed inte var läsvänliga.

En del handlingar verkar dessutom bara finnas hos det som utgjorde Arnes förvaltare under förvaltarskapet.

– Vi har skickat brev med ett antal frågor och önskemål om handlingar, men den forna förvaltaren är på semester nu. Förhoppningsvis får vi en del svar så fort semestern är avslutad, konstaterar Rikard Salomonsson.

Att Överförmyndaren lämnade maskade papper beror på att man ville hålla ryggen fri, enligt arbetschef Jens Hjalmarsson. Däremot var man öppen för att skicka omaskade papper vid en ytterligare begäran från Centrum för rättvisa.

Handlingarna hos förvaltaren, borde de inte ha nått Arne? I annat fall kopior?

– Rent regelmässigt kan en förvaltare få stå ansvarig tre år efter att ett förvaltarskap avslutats, men kopior borde han kunnat få.

Risk för ökad smittspridning

LÄNET Trots att smittan minskar i Västernorrland finns det en risk för en ökad smittspridning i länet. Detta enligt scenarier som tagits fram för Västernorrland.

Bra kvalitet på årets vallskörd

SALBERG Under årets första vallskörd, har delar av Västernorrlands län drabbats av isbränna. Hos mjölkbonden Peter Edholm har skörden lyckligtvis varit oförändrad.

Örnsköldsvik kan tappa utbildningar

ÖRNSKÖLDSVIK Nya regler för idrottsutbildningar på gymnasienivå kan komma att missgynna Örnsköldsvik. Nu har det kommit ett förslag där de så kallade nationella...