Onsdag 15 juli 2020

Nordsverige

Efter tio månader med omläggning uppdagades det att såret berodde på cancer. Då hade cancern spridit sig med följden att benet fick amputeras på patienten. Foto: MARIA BOSTRÖM

Svårläkt sår var cancer - fick amputera benet

Ett blödande sår under hälen. Det fick en kvinnlig patient att söka sig till hälsocentralen Ankaret där såret smordes och blev omlagt. Orsaken troddes vara eksem, men tio månader senare uppdagades att det var cancer. Då hade cancern spridit sig så pass att alternativet som återstod var amputation.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published jun 30, 2020 at 15:36

Det var i juli 2019 som patienten tog första kontakten med hälsocentralen. Därefter följde tio månader där såret lades om regelbundet, vanligen två gånger i veckan.

Detta fram till mars månad i år då patienten vill minska ned besöken till en gång i veckan på grund av den pågående pandemin.

Trots att omläggningen av såret skett veckovis har det inte under denna tid tagits några prover på såret som inte ville läkas. Enligt den anmälan som inkommit till IVO har läkare vid flera tillfällen tittat på såret, men utan att reflektera på orsaken till såret.

Istället var det en student som tillkallade en läkare i maj månad i år som då reagerade och tog ett cancerprov. En vecka senare kunde läkaren meddela att provet visde på malignt melanom.

Dessvärre visade en undersökning vid Örnsköldsviks sjukhus kirurgiska mottagning att såret var för stort och djupt för en operation i Örnsköldsvik. Istället remitterades patienten till Umeå där läkarna konstaterade att såret spridit sig upp över hälen, vilket medföljde att det inte fanns några andra alternativ än att amputera benet, något som skedde i måndags.

I IVO-anmälan framgår det att patienten åkt fram och tillbaka för omläggning av såret under tio månaders tid, haft svårigheter vid bland annat dsuchning på grund av den ständigt bandagerade foten samt att om rätt diagnos ställts i tid så kunde patienten ha botats med ett relativt lätt kirurgiskt ingrepp och fått åka hem samma dag. Då med foten i behåll och frisk.

Nu får patienten istället funktionshinder och bli rhandikappad med allvarliga och betydande men för livet på grund av amputationen.

Värderingar före stämningsansökan

BREDBYN Tidigare var tanken att en stämningsansökan förmodligen skulle hinnas med före sommaren. Men nu ligger en annan tidsplan. – Vi ska titta närmare på vissa fordon och låta...

"Faran är långt från över"

HÖGBYN "Tro inte för ett ögonblick att faran är över. Ett stort antal av våra medlemmar kämpar varje dag för sin överlevnad under coronapandemin." Det säger Maud Olofsson, som är...

Ungdomsmottagningen blir mer digital

LÄNET Region Västernorrland vill nu se till så att ungdomar ska kunna få kontakt med ungdomsmottagningar även under sommaren. Även när regionen drar ned på verksamheten. Detta...