Onsdag 20 november 2019

Nordsverige

Utredaren Catharina Håkansson Boman var glad över att få komma till Ångermanland för att lyssna på synpunkter. Initiativet kommer från Emil Källström som betonade att ökade befogenheter för kommunerna, vilket är en trolig följd, också kommer att medföra ökat ansvar. Foto: SVEN LINDBLOM

Strandskyddet lättas upp

I januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L står det att en utredning ska tillsättas som ska ser över strandskyddslagstiftningen i grunden.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published okt 25, 2019 at 06:15

På initiativ av riksdagsledamoten Emil Källström har större delen av utredningen besökt Friluftsbyn i Docksta, kommunala tjänstemän i Örnsköldsvik samt slutligen ett välbesökt offentligt möte på Reuterdahls i Örnsköldsvik.

Och massor av inspel gavs till utredningens ordförande Catharina Håkansson Boman.

Hon betonade att hon var glad över att ha blivit inbjuden till Ångermanland.

Enligt direktiven ska utredningen föreslå ändrad lagstiftning som ska syfta till förbättrade förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet i närheten av sjöar och stränder med lågt exploateringstryck.

Främsta syftet är att underlätta för småföretagare och besöksnäringen.

– Jag vet att det förekommit initiativ tidigare för att underlätta för byggande i strandnära områden, säger Catharina Håkansson Boman. Anledningen till att jag tror att vi kommer att lyckas den här gången är de tydliga direktiven.

– Dessutom är det en bred uppgörelse i riksdagen som står bakom, säger Emil Källström. Den här utredningen är ett av många Centerkrav som finns i januariöverenskommelsen.

I dag finns ett generellt strandskyddsförbud om 100 meter i stort sett i hela landet.

Inom Höga Kusten, till exempel Ulvön, är skyddet utökat till 200 meter.

Ingen ytterligare bebyggelse kan därmed godtas på öar som är mindre än 400 meter breda.

Kommunalråd Anna-Britta Åkerlind nämnde under mötet att alla fiskelägen längs Höga Kusten är väldigt populära med höga priser på byggnaderna. Dessutom är tillbyggnader och förtätningar i praktiken stoppade.

– Borde det inte kunna gå att bygga nya fiskelägen av modernt snitt? Det finns många uddar och vikar som skulle kunna vara passande.

– Vi lyssnar, sa Catharina Håkansson Boman. Det tar vi med oss. Det kan vara en intressant ingång för att möjliggöra ökat byggande längs stränderna.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin har gjort ett medskick till utredningen där hon säger att det kan finns behov av att stärka strandskyddet i vissa områden för att skydda strandlinjer med hänsyn till allemansrätten och biologisk mångfald.

Utredningen ska arbeta skyndsamt och vara klar om drygt ett år enligt uppdraget.

Fråga

Är det bra att strandskyddet kan lättas upp?

  • Ja
  • Nej
  • Vet ej

Om strandskydd

  • Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. I allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet.
  • 1950 infördes första lagen som skyddade landets stränder, då enbart i vissa utpekade områden. Efter 1975 kom strandskyddet att gälla generellt i hela landet.
  • Behovet att göra det enklare att bygga i strandnära lägen lyftes i den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande 2017.

Första spadtaget för Ringarbönninga

KÖPMANHOLMEN ”Äntligen” skulle en känd radiopratare ha uttryckt om han varit på plats och när första spadtaget togs till den nya Ringarbönninga i Köpmanholmen, så var det just...

Prisades för rådigt ingripande

ÖRNSKÖLDSVIK MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) har delat ut 2019 års pris för rådighet i trafiken till Cathom Nordgren, Domsjö. – Det här är ett pris som vi delar ut högst...

Upphandlingen kan vara i strid mot lagen

ÖRNSKÖLDSVIK Örnsköldsviks kommuns direktupphandling av tjänster från bolaget Optio rörande tjänster som god man och förvaltare kan strida mot lagen om offentlig upphandling....