Fredag 14 augusti 2020

Nordsverige

Bildningsnämndens ordförande Kristoffer Park, startade med en bakgrundsredogörelse, där han poängterade att det är ett svårt ekonomiskt läge i Bildningsnämnden i Örnsköldsviks kommun. Foto: TOMMY THELIN

Stort intresse för skoldebatt

När Björna Socialdemokratiska Förening bjöd in till offentligt möte om Björnaskolan, så fick raskt även skolorna i Hemling och Trehörningsjö tas med, efter bildningsnämndens beslut att utreda skolverksamheten i Björnaområdet.

BJÖRNA · Published nov 30, 2019 at 06:15

Kristoffer Park, bildningsnämndens ordförande, s, inledde med en bakgrund, där han betonade att det är ett svårt ekonomiskt läge i bildningsnämnden.

Han försökte också för de 80-talet åhörarna förklara varför han vid ett möte i våras deklarerat att det inte förekommit några diskussioner om nedläggning av någon skola och varför det nu kan bli aktuellt.

Förutom ekonomin så tryckte han också speciellt på vikten av att säkerställa en god kvalité på utbildningen och svårigheter med rekrytering av behörig personal.

Först ut med frågor var Leif Andersson, som är försäljningschef på ALAB i Trehörningsjö. Han efterlyste en vettig konsekvensanalys innan man går ut och pratar om att skolor är aktuella för nedläggning och att en nedläggning av skolorna i bygden, försvårar för rekrytering av personal till industrierna på orten.

Kristoffer Park svarade att det inte sagts att några skolor ska läggas ner, men Andrea Dittrich genmälde senare, att enbart de förda diskussionerna om nedläggning medfört att unga flyttat från Trehörningsjö och att det självklart är svårt att rekrytera behörig personal till arbetsplatser, som hotas av nedläggning. 

Lite svårt att följa med kring frågor och svar blev dett och frågan om eventuell kvalitetsskillnad mellan aktuella landsbygdsskolor jämfört med större skolor, fick inget svar.

Therese Edin från Bygdsam Gideälvdal påpekade det olyckliga att de fick beskedet om aktuell skolutredning först i samband med presskonferensen. Hon lyfte även fram Krokom som en kommun, där man valt att behålla byskolorna och därigenom lockat människor att bo där.

Landsbygdssäkringen som ska finnas med inför beslut fick sig en känga och flera påpekade också orimligheten i de långa resorna för skolbarnen.

Dagens skrattsalva levererades, när diskussionen kom in på prioritering mellan landsbygdsskolor och ny simbassäng i Paradiset för närmare 80 miljoner.

Det var när svaret kom att det inte utretts om möjligheten av att bussa eleverna till befintliga simhallar, där det finns tider och kvällens moderator svarade att det i så fall blev många barn som skulle fara fram och tillbaka kring tätorten.

Något som kvällens åhörare direkt kopplade till hur det skulle bli för dem på landsbygden om skolorna läggs ned och då dagligen.

Det blev rätt lugna diskussioner under kvällen, men kommunens representanter fick nog ändå klart för sig att människorna i Björnabygden inte kommer att acceptera nedläggning av någon skola.

Fler vill bo i Höga Kusten

KRAMFORS Fullsatta husvisningar men uppdelade på flera timmar, för att kunna hålla tillräckligt avstånd. Höga Kustens Fastighetsmäklare har haft ett bättre år än man kunnat...

Daniel förvaltar Sollefteå kommuns skogsområden

SOLLEFTEÅ Medborgarna i Sollefteå är - via kommunen - skogsägare. Runt 7 400 hektar produktiv skogsmark finns i kommunens ägo - och den förvaltas av Daniel Ågren som den 27 april...