Torsdag 19 september 2019

Nordsverige

Spåren tydliga snart ett år efter branden i Brattsjö

En halvtimme försent. Då först, vid 15-tiden upptäcktes branden ifjol som snabbt växte sig okontrollerbar. När räddningstjänsten kom fram fick man snabbt retirera medan skogen blev ett eldinferno. Snart ett år senare är spåren efter branden tydliga.

BRATTSJÖ · Published jun 8, 2019 at 06:15

Branden i Brattsjö omfattade omkring 450 hektar skogsmark, allt ifrån stående skog till hyggen och planteringar i skiftande ålder.

Efter branden är det ett till utseende och känsla mycket annorlunda landskap i blickfånget. Ett svett och svartnat landskap.

Snart ett år senare är det en märklig upplevelse att röra sig på den brandhärjade marken.

Borta är skogens mjuka underlag för fötterna, istället är det ett ovant knastrande ljud från den hårda och förbrända marken.

– Det var väldigt sterilt, krasande ljud under fötterna och stenhårt att gå på, säger Lars Karlsson, traktplanerare vid Holmen i Bredbyn som planerat upp markerna efter branden.

– Det är väldigt ovanliga syner, i vissa områden fanns inte ett barr kvar, andra områden finns det träd kvar som man tror ska överleva. Man funderar på hur det lät när det brann, å andra sidan skulle man inte vilja höra det ljudet heller, fortsätter han och beskriver känslan när eldens härjningar hade gjort intryck på skogsmarkerna.

I vissa fall var det flera gånger som bestånd brann, när elden varit på väg att dö ut och sedan tog vinden i och elden fick fart igen och bytte riktning. Totalt handlar det om ungefär 18 000 kubikmeter skog som blev lågornas rov, direkt eller indirekt. I grova drag var det dock framförallt 50-årig tallskog som brann.

– Problemet för skogsindustrin är sotet. En viss del av det eldhärjade timret kan sågas, men hela sågen måste saneras efteråt. Spillet kan inte användas till massa. Det är samma sak för skogsmaskiner och timmerbilar, de måste saneras och servas. Filter måste bytas som annars täpps igen av sotet, förtydligar Lars Karlsson det merjobb som en brand innebär.

Samtidigt är sot någonting som är lite av en brist i naturen i dag. Inte minst då vägnätet är utbyggt för att bland annat kunnat stoppa bränder. Därav genomförs kontrollerade skogsbränningar. Något som inte behövdes ifjol under den heta och torra sommaren, utan det brann skog ändå.

Just i Brattsjö var räddningen att det rörde sig mestadels i ett tallområde. Gran har förmågan att brinna som en fackla och hade branden varit utbredd i rena granmarker är det otäckt att föreställa sig hur branden kunnat utveckla sig.

På sensommaren var Lars och en kollega på plats för att börja planera upp hur området skulle så att säga städas upp. Efter en brand vistas man aldrig ensam i markerna, det är ren säkerhetsaspekt.

– Vi gick två och två och planarade, vilket är rent säkerhetsmässigt. Skogen är försvagad efter en brand och det kan rasa såväl kvistar som hela träd.

Fortfarande är inte allt brandhärjat virke borta, utan det byggs på en ny skogsbilväg för att kunna komma åt brandens alla lämningar.

– Det mesta blir brännved som körs till Umeå, men en viss del blir stängselstolpar.

Marken kommer att återplanteras, vilket i sig blir en utmaning i den nu hårda och sargade marken.

– Det blir nog behandlade plantor mot exempelvis snytbagge. å andra sidan kanske det kommer mycket gräs och örter nu i sommar. Det blir spännande att se vad det blir av det, konstaterar Lars Karlsson.

Klart är att landskapet kommer att fortsätta att förändras medan naturen gör sitt återtåg på marken.

Branden upptäcktes en halvtimme för sent, annars hade den kunnat stoppats tidigare.

Om branden i Brattsjö

  • Den var på eftermiddagen onsdagen 18:e juli som branden upptäcktes i Brattsjö, då av elavbrott efteratt ett träd fallit över elledningen.
  • Branden utvecklades snabbt och kom att bli en av de stora okontrollerade bränderna under sommaren 2018.
  • Totalt brann det på omkring 450 hektar skogsmark.

Jour som kan göra nytta

SOLLEFTEÅ Kvinnojouren i Sollefteå behövs. Och i höst arrangerar man två föreläsningar för att informera om mäns våld mot kvinnor.