Lördag 23 januari 2021

Nordsverige

Kommunalrådet Per Nylén, bildningsnämndens andre vice ordförande Erica Howcroft och nämndens ordförande Kristoffer Park säger det sannolikt blir indragning av skolor i Björnaområdet. Foto: SVEN LINDBLOM

Sparbeting slår mot Björnaskolor

Det räcker inte med att spara 32 miljoner kronor på den löpande verksamheten inom bildningsnämnden i Örnsköldsvik. Läget har försämrats med ytterligare 12 miljoner under innevarande år vilket innebär att sparbetinget nu är 44 miljoner kronor.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published nov 21, 2019 at 11:15

Först ut i fokus ligger Björnabygdens skolor.

– Det vi i första hand måste se över är skolorna i Björnaområdet och där ingår Långviksmon, Trehörningsjö och Gideå, säger nämndens ordförande Kristoffer Park. I det området har vi fem enheter från förskolan upp till högstadiet i ett område med ett tydligt sviktande elevunderlag.

Socialdemokraterna har mot den bakgrunden presenterat ett utredningsuppdrag till förvaltningen som går ut på att spara pengar med speciell inriktning på Björnaområdet.

Oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlund (C) och bildningsnämndens förste vice ordförande Lena Lindgren (C) informerades i förväg som ett led i det samregerande som pågår inom Örnsköldsviks kommun.

– Samtidigt gör vi också en satsning på högstadiet i Björna, säger Kristoffer Park. Vi har gett förvaltningen i uppdrag att skyndsamt se över möjligheterna att rusta upp och bygga ut eller på annat sätt göra ett rejält krafttag för att förbättra högstadiet i Björna.

Uppdraget till förvaltningen är således dels att spara, dels att skynda på upprustningen av högstadiet.

– Vi har fem fritidshem, förskolor och skolor i området, säger Kristoffer Park. En del enheter är så små som tiotalet elever. Nu startar vi en intensiv dialog med framförallt berörda föräldrar. Helt klart är att vi strävar efter att minska antalet enheter. I praktiken innebär det att någon eller några av skolorna kommer att läggas ned. De skolor som främst berörs är Trehörningsjö och Hemlingsskolan.

Erica Howcroft (S) är andre vice ordförande i nämnden och håller med.

– Jag har accepterat att bli ledamot i nämnden därför att jag är intresserad av utbildningsfrågor, säger hon. Det är inte roligt att tvingas till besparingar men vi ser ingen annan möjlighet i nämnden just nu.

–Kommunstyrelsen har heller inga pengar att skjuta till, säger kommunalrådet Per Nylén, som var med på presskonferensen. Som vi ser det är den uppkomna situationen någon som bildningsnämnden själv måste hantera.

– Vi har föreslagit en skattehöjning i det svåra läge som kommunen befinner sig i säger Gunnar Eklöf (V) ledamot i bildningsnämnden.

– Förutom att nämnden har väldigt svårt att hålla sin budget förlorar Örnsköldsviks kommun stora summor på det förslag till skatteutjämning som presenterats, fortsätter han.

Det är inte roligt att tvingas till besparingar.

Fler nyheter från Örnsköldsvik och Ångermanland

Via advokaten: Nej till topsning

ÖRNSKÖLDSVIK I slutet av fjolåret inlämnade överåklagare Mats Svensson en framställan om kroppsbesiktning i resningsärende. I klarspråk, en topsning av den tidigare...
Nordsverige rekommenderar

Rekordfå trafikdöda ifjol

SVERIGE År 2020 var ett rekordår sett till antalet döda i trafiken – på ett positivt sätt. Transportstyrelsens preliminära siffror visar att 190 personer omkom i trafiken, vilket...