Söndag 19 januari 2020

Nordsverige

Sex kyrkoherdar kan bli en enda

Svenska kyrkan genomför just nu en stor omorganisation i hela landet. Inom Örnsköldsviks kommun innebär det bland annat att tjänsterna som kyrkoherde kommer att försvinna i Grundsunda, Arnäs, Nätra, Anundsjö och eventuellt Själevad.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published dec 18, 2019 at 06:15

Därmed bryts en tradition som varit rådande sedan 1700-talet och i många församlingar ännu längre. Anledningen är att Svenska kyrkan har som målsättning att pastoraten ska omfatta minst 10 000 kyrkotillhöriga.

– Men avsikten är att församlingsborna inte ska märka någon större skillnad, säger Lena Kvarnström som är ordförande för församlingsrådet i Arnäs. I stället för kyrkoherde blir den nya titeln församlingsherde eller församlingspräst eller något helt annat. Det finns litet olika förslag runt om i landet.

Diskussionen om förändringarna har pågått en längre tid inom stiftet, inte mins trörande samordnad administration. Församlingarna i Örnsköldsvik har diskuterat om det ska vara ett, två eller tre pastorat i kommunen med ett kyrkoråd och en kyrkoherde i varje.

Förslaget om tre pastorat har framförts i Bredbyn som inte vill gå samman med Själevad. Anledningen är gammalt groll sedan kommunsammanslagningen 1971.

Församlingarna är för närvarande indelade i sex pastorat. De förslag som är aktuella i framtiden är:

Örnsköldsviks pastorat, eller Örnsköldsviks norra, namnet är inte klart, med församlingarna Örnsköldsvik, Arnäs med Gideå - Trehörningsjö samt Grundsunda med ett kyrkoråd en och kyrkoherde.  

Själevads pastorat eller Örnsköldsvik södra med församlingarna Nätra Sidensjö, Björna och AnundsjöSkorped med ett kyrkoråd och en kyrkoherde. AnundsjöSkorped med Nätra-Sidensjö pastorat med ett kyrkoråd och en kyrkoherde

Förslaget från Bredbyn är att Anundsjö-Skorped ska få bilda pastorat med Nätra-Sidensjö har framförts till stiftstyrelen men det blir i så fall ett mindre pastorat.

– Man kan inte titta enbart på antalet medlemmar, säger NeaMarie Österlund, ordförande för kyrkorådet i Anundsjö-Skorped.

– I vårt område tillhör 80 procent Svenska kyrkan. Det är en hög siffra och vi har väldigt fin verksamhet i församlingarna. Vi vill vara för oss själva.  

Huvudförslaget från Örnsköldsområdet anses vara ett förslag om två pastorat. Det är oklart vad dessa kommer att få för namn.

Blir det ett enda pastorat, som Anundsjöborna har som sitt andra förslag, blir det endast en kyrkoherde i kommunen. Stiftsstyrelsen kommer att sammanträda i juni nästa år och väntas då lägga förslag om indelningen.

Nea-Marie Österlund, ordförande för kyrkorådet i Anundsjö-Skorped, säger att en delegation från Anundsjö kommer att uppvakta biskop Eva Nordung Byström den 13:e december med sitt förslag. Pastoratet föreslår att Anundsjö-Skorped ska få gå samman med Nätra-Sidensjö. Det blir ett pastorat med cirka 8 500 kyrkotillhöriga och en bit under målsättningen om 10 000 medlemmar.

Nea Marie Österlund verifierar också att motviljan att gå samman med Själevad härrör från dåliga erfarenheter när storkommunen bildades 1971.

– Häruppe är vi vana att gå samman och hålla ihop. Det har vi gjort i kampen för att bland annat få nya skolan.

Om önskemålet om ett pastorat tillsammans med Nätra-Sidensjö inte vinner gehör föreslår Anundsjöborna att alla församlingar inom Örnsköldsviks kommun bildar ett enda pastorat. Det blir i så fall ett enda kyrkoråd och en enda kyrkoherde inom kommunen.

Hur det än blir kommer sammanslagningar att ske och det innebär att mer arbetsuppgifter sannolikt kommer att läggas på församlingsråden.

Svenska kyrkan har som målsättning att pastoraten ska omfatta minst 10 000 kyrkotillhöriga.

Församlingarna i Örnsköldsviks pastorat

Församlingarna är för närvarande indelade i sex pastorat enligt följande:

  • Grundsunda är egen församling och ingår inte i något pastorat.
  • Arnäs ingår i Arnäs, Gideå, Trehörningsjö pastorat.
  • Örnsköldsvik är egen församling ingår inte i något pastorat.
  • Själevad ingår i Själevad, Mo, Björna pastorat.
  • Nätra ingår i Nätra, Sidensjö pastorat
  • Bredbyn ingår i Anundsjö Skorped pastorat. Solberg är inte längre en egen församling.

Föreläsning om pionernas värld

ÖRNSKÖLDSVIK I slutet av januari ska sommarens rabattprimadonnor lyftas fram, det i en föreläsning av Leena Liljestrand. Hon är ordförande för Svenska Pionsällskapet och...

Tajt VM-kval på ett isigt Kallehov

ÖRNSKÖLDSVIK För tredje året på raken, så fick ÖMK Rundbana förtroendet att köra ett VM-kval i isracing och med två hemmaåkare i startfältet, så var det upplagt för spännande...