Torsdag 20 februari 2020

Nordsverige

”Det som väger tyngst är hur vi säkrar den pedagogiska nivån i framtiden”, säger Bildningsnämndens ordförande Kristoffer Park som garanterar att beslut som rör skolstrukturen ska vara landsbygdssäkrade. Foto: MARIA BOSTRÖM

Samtliga skolor ska utredas

Björnaområdet är först ut. Men skolstrukturen ska genomlysas i hela kommunen. Därmed kan fler skolor stå på fallrepet. Även om det som hittills presenterats är tjänstemannaförslag.
– I tjänstemannautredningen finns det fyra nedläggningsalternativ. Vad vi landar politiskt är inte avgjort. Vad vi måste starta är en medborgardialog, säger Kristoffer Park, bildningsnämndens ordförande.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published feb 13, 2020 at 11:15

Redan i mars är det tänkt att beslut ska fattas för skolornas framtid i Björnaområdet.

I vågskålen ligger framförallt Hemlingskolan och Trehörningsjöskolan, medan det kan bli aktuellt med andra skolor i kommunen lite längre fram.

Klart är att utredningen förande Björnaområdet kan bilda underlag för såväl beslut som för beställning av fördjupad utredning kring något av alternativen och av det föreslagna S3B-projektet där det är Björna som ska få en ny skolbyggnad. Ifjol kunde Bredbyn inviga sin nya skola, Anundsjöskolan.

– Vi socialdemokrater har ju sagt att vi vill göra en stor satsning på skolan i Björna, en ny och modern skola. Ifjol fick vi inviga en ny skola i Bredbyn och redan i år får vi fatta beslut om en ny skola i Björna.

S3B-projektet började att diskuteras under andra halvan av 1990-talet då det konstaterades att fyra skolor var slitna och i behov av åtgärder, då Själevad, Bjästa, Bredbyn och Björna.

Med skolstruktursutredningen är tanken att säkra kompetensförsörjningen samt att stärka kvalitén i skolan.

– Jag tycker att vi har mött förståelse hos berörda, även om jag förstår att de inte står och jublar, säger Kristoffer Park.

Bland boende och inte minst hos barnfamiljer i Hemling- och Trehörningsjöområdet finns det missnöje kring skolfrågan. Men inte bara där.

Även bland ledamöter i Bildningsnämnden höjs det på ögonbrynen när det gäller hur skolutredningen sköts.

– Det har inte förts någon dialog om processen och det verkar som Socialdemokraterna har väldigt bråttom med ett beslut om skolorna i Björnaområdet, säger Lena Lindgren som representerar Centern och är vice ordförande i Bildningsnämnden.

Hon bekräftar också att hon och övriga ledamöter blev kallade till en utbildningsdag i mitten på januari, utan att det angavs om vad som stod på agendan.

– Det visade sig snarare vara en information om olika alternativ i skolutredningen, som nu mynnat ut i de fyra scenarion som presenterats, konstaterar Lena Lindgren.

– Vi ställer oss inte bakom någon av dessa fyra scenarion som nu presenterats, om inte en majoritet av föräldrarna är med på det, uttrycker Lena Lindgren och där är vi helt eniga med M och KD. Vi värnar en levande landsbygd och det ska vara möjligt att bo i hela kommunen och barnens och familjernas behov måste sättas främst, fortsätter hon.

4

skolor landar först under luppen när skolstrukturen i kommunen ska ses över.

Omtag för skolorna - satsar på skola i Långviksmon

ÖRNSKÖLDSVIK - LÅNGVIKSMON Ett rejält omtag och förslaget att bygga en ny skola i Långviksmon. Den vändningen gör socialdemokraterna i Örnsköldsvik. – Det är vår största nyhet i...

200 miljoners order för Strängbetong

LÅNGVIKSMON Producenterna behöver öka sin produktion för att möta en växande efterfrågan på pappersförpackningar. Det föranleder en ny industribyggnad i Obbola - något som...

Sonja lotsar till finansiering

SOLLEFTEÅ Sonja Granberg-Olofsson är ny näringslivsutvecklare i Sollefteå kommun, med ett alldeles speciellt uppdrag: – Jag ska arbeta med att hitta finansiering till företag,...

Ny mässa för seniorer planeras

BOLLSTABRUK För andra gången planeras det för en seniormässa på Bollsta Folkets hus. – Första gången var så bra och det kom en hel del och därför vill göra en ny, säger...

"Fult att ställa byar mot varandra"

TREHÖRNINGSJÖ "Vill man ha kvar någon levande landsbygd som man pratar om, så man stödja landsbygden, i stället för att bara lägga ner. Det har sagts att det inte handlar om...