Onsdag 3 juni 2020

Nordsverige

Kristoffer Park Foto: MARIA BOSTRÖM

Omtag för skolorna - satsar på skola i Långviksmon

Ett rejält omtag och förslaget att bygga en ny skola i Långviksmon. Den vändningen gör socialdemokraterna i Örnsköldsvik.
– Det är vår största nyhet i dag, vi går ut och berättar att vi vill tillskapa en ny skola i Långviksmon, säger Kristoffer Park, bildningsnämndens ordförande (S).

ÖRNSKÖLDSVIK - LÅNGVIKSMON · Published feb 19, 2020 at 11:34

Farhågorna har varit många, oron stor och protesterna tydliga. Nu går socialdemokraterna i Örnsköldsvik ut med en ny lösning på skolproblematiken i Björnabygden - helt enkelt att tillskapa en ny skola i Långviksmon.

– Sedan tidigare har vi mddelat att vi vill tillskapa en ny skola i Björna. Vi tror på landsbygden och därför vill vi tillskapa en ny skola i Långviksmon.

Därmed är nu liggande förslag att skapa en modern högstadieskola i Björna, en ny skola i Långviksmon inklusive utökningen av förskola, oförändrat för Gideåskolan medan Hemlingskolan och förskolan där avvecklas. Likaså föreslås en avveckling av Trehörningsjöskolan medan förskolan blir kvar i Trehörningsjö.

Förslaget har formats efter en tät dialog med näringslivet i form av FUAB med Dan Nordin i spetsen.

– De har presenterat bra och intressanta förslag på lösningar. Därav detta förslag. Vi tror på den här lösningen i Långviksmon.

En ny skola med placering i Långviksmon säkerställer ett stabilt elevunderlag. Måhända - som Kristoffer Park säger - med lite lågt elevantal, men framförallt stabilt.

– Vi vill göra en särskild landsbygdslösning i det här området för att jobba utveckling i Gideälvdal. Det här är en modell vi tror mycket på. Vi tror på att vi bygger bäst tillsammans, med näringslivet och med medborgarna. Det är en modell som vi testat förut och vet fungerar!

Med nuvarande förslag söker socialdemokraterna nu politiks majoritet för ett kunna genomföra en rejäl landsbygdssatsning. Kort sat en särskild riktad satsning i Björnaområdet med fokus på inflyttning och kompetensökning.

Innebär det här att Björna får en ny skola som tänkt samt att det byggs en ny skola i Långviksmon?

– Igår fattade vi beslut om första delen för nya Björnaskolan, beslut om ett nytt kök. Den andra delen tar lite längre tid innan det är färdigt för beslut, men det rullar på enligt tidplanen.

En ny skola i Långviksmon, med upptagningsområde som ersätter såväl Hemling som Trehörningsjöskolan, skulle kunna stå klar tidigast till läsåret 21/22, men mer troligt till läsåret 22/23.

– Eleverna kommer att gå kvar i nuvarande verksamheter tills den nya skolan är på plats. Exakt hur fort det går kan jag inte svara på, konstaterar Kristoffer Park.

När det gäller det ekonomiska läget står Örnsköldsviks kommun inför utmaningar i många verksamheter, däribland skola men även kollektivtrafik och inom humanistiska nämnden.

– Vi vill ha en dialog för att höja skatten i Örnsköldsvik för att kunna satsa framförallt på skola och landsbygd.

VIDEO: "Inga tecken på ökning, snarare minskning"

Länet I dag onsdag höll Region Västernorrland en pressträff om bland annat smittoläget, rehabilitering efter covid-19, provtagning och sommarplanering.

Morddömd vill bli friad

MELLANSEL I september ifjol inträffade ett knivdåd där en man omkom. Nu vill den man som dömdes för dådet i både tingsrätt och hovrätt att även Högsta domstolen tar upp ärendet.