Lördag 8 augusti 2020

Nordsverige

Metsä Board satsar tre miljarder på fabriken

Metsä Board kommer att investera tre miljarder kronor i Husum med start så fort alla miljötillstånd är klara. Beslut har redan tagits av de finska ägarna.
Det glada beskedet fick statsminister Stefan Löfven när han i lördags besökte fabriken. Besöket var inplanerat sedan tidigare. Det var därför en lycklig slump att beskedet om den stora investeringen sammanföll med besök av statsministern.

HUSUM · Published maj 4, 2019 at 06:15

Metsä Board, det vill säga fabriken i Husum, är just nu inne i sitt 100 årsfirande och ägarnas beslut är givetvis mycket välkommet.

Nu är jobben säkrade för överskådlig tid för de 700 anställda. Och under byggtiden, som beräknas pågå i tre år, kommer många hundra att vara engagerade från stora delar av världen. Massa-och pappersindustrin är en global.

– Vi har arbetat stenhårt med att ta fram en utvecklingsplan för fabriken, säger platschefen Olov Winblad von Valter. Kartongfabriken har blivit en succé. Nu satsar vi på massafabriken som börjat bli till åren kommen.

Bland annat kommer en ny sodapanna att byggas. Den förväntas vara i full drift ungefär två efter det slutliga beslutet om investeringen.

Winblad von Valter räknar inte med några svårigheter när det gäller miljötillstånden. Allt kommer att rymmas inom en årlig produktion på 750 000 ton. Och tillstånd för den volymen finns redan.

– Dessutom är det här en investering för miljön, säger Winblad von Valter. Vi kommer att minska fabrikens energiförbrukning högst väsentligt. Vi kommer att bygga en ny generator för att alstra egen el som kommer att täcka cirka 80 procent av fabrikens behov. Dessutom kommer fabrikens behov av fossil olja att minska med cirka 5 000 ton per år.

För massafabriken och kartongfabrikens anställda betyder investeringen inte speciellt mycket annat än att jobben är tryggade för överskådlig tid framåt. Ingen utökning av antalet anställda kommer att ske när allt är i full drift.

– Däremot har vi ett rekryteringsbehov de närmaste åren på grund av stora pensionsavgångar, säger Winblad von Valter. Och eftersom 85 procent av våra anställda är män ser vi gärna att vi får in fler kvinnor i produktionen. Att endast 15 procent är kvinnor i dag är en smått pinsam siffra för oss.

Stefan Löfven gladdes över besöket och blev imponerad precis som alla andra över den enormt höga tekniska nivån i fabriken. Han visade stort intresse för övergången mot en fossilfri fabrik inom energiområdet.

– Det är värre med transporterna. Där har vi fortfarande mycket att göra. Vi har just nu ett program för satsningar på 700 miljarder kronor för infrastrukturen och det innebär både utbyggnad av järnvägsnätet och satsningar på vägarna. Norrbotniabanan är nu snart framme för det avgörande beslutet och Ådalsbanan kommer att rustas upp. Avsikten är att främja järnvägstransporterna de närmaste åren,konstaterade Stefan Löfven.

Risk för ökad smittspridning

LÄNET Trots att smittan minskar i Västernorrland finns det en risk för en ökad smittspridning i länet. Detta enligt scenarier som tagits fram för Västernorrland.