Måndag 12 april 2021

Nordsverige

Kommunerna blir störst på vindkraft

Örnsköldsvik och Sollefteå är på väg att bli Sveriges största vindkraftskommuner. I Örnsköldsvik pågår utbyggnader för flera miljarder kronor och Sollefteå har ungefär lika många verk.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published dec 7, 2018 at 12:40

Planen för Örnsköldsviks kommun antogs av kommunfullmäktige redan 2008 och omfattar 12 fastlagda planområden för vindkraftverk och ytterligare fem för utredning.

Enligt planen kommer mer än 10 procent av Sveriges landbaserade vindkraft att produceras i Örnsköldsvik 2020. Totalt omfattar planerna 190 kvadratkilometer vilket är 3 procent av kommunens yta.

– Det är en plan som fortfarande gäller, säger planeringschef Odd Johansson och näringslivsutvecklare Lars Berglund.

Under många år har intresset för utbyggnader varit lågt. Men nu har planerna på utbyggnad tagit fart igen. Invånarna i Lemesjö i Trehörningsjö med flera byar trodde knappt sina ögon när det italienska företaget Falck Renewables började bygga de båda projekten Åliden och Brattmyrliden i norra delen av kommunen.

E.ON äger rättigheten att bygga men sålde byggrätten till italienska bolaget Falck Renewables som började bygga strax innan tillståndet förföll.

Redan 2008 fastställdes kommunens vindkraftsplan.

Då var det aktuellt att producera 5,5 GWh per år med en navhöjd på verken på 100 meter. De vindkraftverk som nu byggs blir 134 meter höga upp till navet och nära 200 meter totalt.

Här är det aktuella läget för mastodontutbyggnaden av vindkraft inom Örnsköldsviks kommun:

 1. Bräntet Solberg Vind AB, ägs av Fortum och Skellefteå Kraft med 22 verk i drift.
 2. Trattberget, ägs av Vindin 30 verk i drift
 3. Blackfjället, ägs av Holmen tillstånd klart för 25 verk med planerad utbyggnad 2019.
 4. Blodlotsberget ägs av Holmen. Tillstånd finns för 44 verk med planerad utbyggnad 2019.
 5. Granliden-Kullberget. Ägs av Holmen. Planen omfattar 44 verk men oklart med utbyggnad eftersom Försvarsmakten säger nej.
 6. Åliden-Hemliden 15 verk. Utbyggnad pågår med Falck Renewable som byggare. Avsikten är att E-ON sedan ska driva verken.
 7. Brattmyrliden. Falck Renewable har börjat bygga 33 verk med avsikt att E-ON ska ta över driften.
 8. Bursjöliden, tillstånd klart för 14 verk med EON som ägare. Luftfartsverket tveksamt då verken kommer att ligga nära Örnsköldsviks flygplats. Tillstånd överklagat.
 9. Prästliden, troligen nej på grund av inflygning till Örnsköldsviks flygplats
 10. Stormyrberget med Vattenfall som intressent, 60 verk men planen har överklagats av både samer och Vattenfall. Ärendet ligger hos Mark- och miljööverdomstolen.
 11. Grässemyran-Björnböle ägs av Sidensjö Vindkraft AB med Nordisk Vindkraft i förlängningen. 32 verk i drift.
 12. Stigsjöhöjden, 8 verk under uppförande.
 13. Ett utredningsområde som inte finns numrerat har redan byggts. Det är Lidberget (Stormyran) i Sidensjö som byggt med 16 verk. Ägare Sidensjö Vindkraft AB-Nordisk Vindkraft.
Fler nyheter från Örnsköldsvik och Ångermanland

Mogårn på väg att bli ett nytt trygghetsboende

MOLIDEN Sedan vård-och omsorgsboendet Mogårn lades ned har lokalerna inte direkt präglats av någon aktivitet. Själva fastigheten har också legat ute till försäljning under en...
Nordsverige rekommenderar

Överlevde trots ambulansbrist

GULSELE Tomas Enderlein, 74, i Gulsele, ett par mil från Junsele, såg döden i vitögat den 18 februari i år när han plötsligt drabbades av något som visade sig vara...

Emil Källström ska lämna politiken

ÖRNSKÖLDSVIK Emil Källström (C) kommer att lämna samtliga politiska uppdrag efter utgången av den nuvarande mandatperioden. Det gäller riksdagen, partistyrelsen och...