Torsdag 19 september 2019

Nordsverige

Att hitta drömkåken är inte helt lätt. Åtta av tio kommuner i Sverige upplever obalans på bostadsmarknaden. Foto: PRESSBILD

Kommunal obalans på bostäder

Det är ett fortsatt ansträngt läge på bostadsmarknaden. Hela 8 av 10 kommuner i Sverige har ett underskott på bostäder. Även i Ångermanland finns ett bostadsunderskott, dock bara i Örnsköldsvik enligt Boverkets undersökning. På länsnivå ser det annorlunda ut.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published maj 31, 2019 at 06:15

Det är i Boverkets bostadsmarknadsenkät som 240 av landets totalt 290 kommuner anger att det råder underskott på bostäder på den lokala bostadsmarknaden, vilket innebär att det är 83 procent av landets kommuner som dras med bostadsunderskott.

Då har ändå bostadsunderskottet minskat något.

2017 var bostadsunderskottet rekordstort utifrån antalet kommunder som då uppgav bostadsunderskott. Senaste året har det blivit tre kommuner färre som ser ett bostadsunderskott, de senaste två åren är det 15 komuner färre.

I Ångermanland är det bara Örnsköldsviks kommun som uppger ett underskott på bostäder i nuläget, då rörande kommunen som helhet.

När det sedan visas var det bedöms underskott på bostadsmarknaden är det i centralorten som bedöms sakna bostäder, inte i övriga delar av kommunen. Utanför centralorten bedöms det vara balans på bostäder.

Även i ett framtida perspektiv, tre år framåt, förväntas det vara obalans på bostadsmarknaden och brist på bostäder i Örnsköldsvik som centralort, medan bedömningen om balans på bostadstillgången i övriga delar av kommunen ligger fast.

Då kommer det ändå att byggas 328 fler bostäder under innevarande år och ytterligare 322 är planerade för år 2020.

I Sollefteå bedömer man bostadsmarknaden som i balans, medan det är ett underskott på bostäder i Sollefteå centralort och ett överskott på bostäder i övriga kommunen. Däremot beräknas balans på bostadsmarknaden om tre år.

I såväl Kramfors som Härnösands kommuner anses det vara balans på bostadsmarknaden.

Sett till länet som helhet råder det obalans på bostäder i hela Medelpad, där Ånge kämpar med överskott på bostäder sett till bostadssituationen som helhet, medan det mer specifikt är underskott på bostäder i centraloten och överskott i övriga kommunen, I Timrå är det underskott på bostäder i centralorten och i Sundsvall är det underskott på bostäder i hela kommunen.

Bostadsmässigt är det hyresrätter som är den upplåtelseform som flest kommuner uppger behöver tillkomma, framförallt bedöms det finnas ett behåv av större lägenheter, framförallt större hyresrätter.

Samtidigt är det främsta hindret för ett ökat bostadsbygande de höga produktionskostnaderna. Flera kommuner påpekar också att bostadsbyggandet begränsas av att det är svårt för privatpersoner att få lån alternativt att lånevillkoren är för hårda.

I undersökningen visas det också vilka grupper som är mest utsatta på bostadsmarknaden. Inte direkt otippat är det grupper med låga inkomster eller på grund av andra anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden. Detta fastän antalet nybygda bostäder har ökat under de senaste tre åren.

Det i sig kan vara en delorsak att antalet kommuner i Sverige som hyr ut lägenhet med särskilda villkor för personer som inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden har ökat.

Där har 15 kommuner börjat med den typen av uthyrning sedan förra året.

Om Bostadsmarknadsenkäten

  • Varje år besvarar Sveriges kommuner en enkät från Boverket där de ger sina bedömningar i olika frågor.
  • Med underlag från samtliga 290 kommuner kan en unik bild av bostadsmarkanden ges.
  • Genom enkäten ges sammanställningar av bostadsmarkandsläget på nationell, regional och kommunal nivå samt även för olika grupper på bostadsmarknaden.

Jour som kan göra nytta

SOLLEFTEÅ Kvinnojouren i Sollefteå behövs. Och i höst arrangerar man två föreläsningar för att informera om mäns våld mot kvinnor.