Torsdag 4 juni 2020

Nordsverige

”Det kan bli aktuellt att vitesförlägga Örnsköldsviks kommun om inte alla handlingar kommer fram, säger Rikard Samuelsson. Foto: PRESSBILD

Kan bli aktuellt att vitesförelägga kommunen

Nyligen hölls en videokonferens för att försöka få så mycket klart för sig som möjligt rörande de fordon och maskiner som sålts för Arne Gavelin under den tid han var satt under förvaltarskap. Men många pusselbitar saknas fortfarande.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published apr 6, 2020 at 06:15

Nordsverige har under en tid följt fallet Arne Gavelin. Arne blev satt under förvaltarskap under drygt ett års tid, friad från detsamma den sjätte december i fjol och har nu juridisk hjälp av Centrum för rättvisa för att driva sitt fall rörande skadestånd för bland annat kränkning.

– Vi har haft en videokonferens med Arne och pratat med honom om hans fordon, om vad som hänt med hans fordon och att han vill ha tillbaka dem, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa.

Har ni fått all information som ni ska ha vid det här laget?

– Någon slags redovisning har inkommit, men - om man uttrycker sig lite försiktigt - så är det svårt att följa i den vad som har hänt, konstaterar Rikard Samuelsson och fortsätter.

– Det finns lite transaktioner som skett som kan ha med de här fordonen att göra. VI försöker kartlägga och se om vi kan binda det till de sålda fordonen.

Rent lagmässigt är det föräldrabalken som råder över hanteringen med gode män och förvaltare och enligt den borde redan alla kort ligga på bordet rörande Arnes fall. Det är tidsmässigt stipulerat i lagtexten.

– Vi ska vända oss själva här till överförmyndaren och kräva ut allt som finns i ärendet. Vi är angelägna om att få fram det här så snabbt som möjligt och kunna väcka en skadeståndstalan, säger Rikard Samuelsson.

Jag har förstått att det finns viss problematik med att få erfordrad information rörande just Arnes fall. Överväger ni möjligheten att begära att vitesförelägga Örnsköldsviks kommun om inte informationen kommer?

– Vi har inte kommit så långt ännu, men det kan bli aktuellt. Vi får återkomma till det här med redovisningar och titta på den delen Nu försöker vi pussla med det vi har.

Fritt att resa inom Sverige – om man följer restriktionerna

SVERIGE Det är fritt att resa inom landet från den 13 juni, om man är symptomfri och följer övriga restriktioner som fortfarande gäller. Det meddelade statsminister Stefan...

Vårdpersonal i Sollefteå belönas med gåva

SOLLEFTEÅ Sollefteås kommunanställda har lägst snittlön i länet - men nu får personal inom vård och omsorg en gåva värd 500 kronor per månadsanställd, efter beslut i...

Morddömd vill bli friad

MELLANSEL I september ifjol inträffade ett knivdåd där en man omkom. Nu vill den man som dömdes för dådet i både tingsrätt och hovrätt att även Högsta domstolen tar upp ärendet.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport