Fredag 21 februari 2020

Nordsverige

Arne Gavelin var satt under förvaltare under mer än ett års tid innan förvaltarskapet togs bort efter en tingsrättsdom. Nu kritiseras det läkarintyg som användes när det interimistiska beslutet om förvaltare stadfästes - det av en professor emeritus i geriatrik. Foto: MARIA BOSTRÖM

Intyget styrker ej beslutet

Utifrån läkarintyget fanns det ingen grund för att stadfästa det interimistiska beslutet om att sätta Arne Gavelin under förvaltare. Orsaken är att det inte är tillräckligt med underlag. Den värderingen gör Gustaf Bucht, professor emeritus i geriatrik.

BREDBYN · Published jan 16, 2020 at 06:15

Nordsverige har i en serie artiklar följt Arne Gavelins öde då han blev satt under förvaltare och den händelseutveckling som följde fram tills dess att Arne Gavelin blev fri förvaltarskapet den sjätte december ifjol.

Det innebär dock inte att sista ordet sagt i detta.

Tvärtom. Istället handlar det om att utröna varför det blev som det blev och inte minst att driva ersättningsfrågor.

Arne Gavelin sattes som bekant under förvaltarskap efter en förhandling i slutet av november 2018 i form av ett interimistiskt beslut, då utan att Arne var informerad om vad som kunde ske samt att det saknades läkarintyg.

I april i fjol var det så dags för ett ”riktigt” beslut och inför detta fanns ett läkarintyg.

– Den läkarundersökningen gick väldigt snabbt, säger Arne Gavelin.

Nordsverige har, utifrån en överenskommelse med Arne Gavelin, fått ta del av det sjukintyg som alltså användes för att så att säga bekräfta att Arne Gavelin var ur stånd att sköta sig själv eller sin egendom.

Detta intyg har därefter Gustaf Bucht, professor emeritus i geriatrik, fått ta del av och utvärdera om han med sin professionalism kan finna grund för bedömningen att Arne inte skulle kunna ta hand om sig själv eller sin egendom. Speciellt med tanke på att det som framfördes när förvaltarskapet upphörde var att ”Arne Gavelin hade tillfrisknat”.

– Intyget styrker på inget vis att personen hade en så nedsatt kognitiv förmåga att han skulle vara ur stånd att vårda sig och sin egendom, konstaterar Gustav Bucht som ger en dräpande bedömning.

– Det är närmast kriminellt dåligt och borde anmälas till IVO, eller annan instans om det inte går, för att få klarlagt hur ett intyg borde se ut.

Som underlag för att sätta någon under förvaltare är det otillräckligt, vilket föranleder slutsatsen att Arne knappast ”blivit frisk” under förvaltarskapet, snarare att Arne varit frisk hela tiden.

– Underlag för bedömningen är ju bara en förmodan, det görs ingen beskrivning av symptom för kognitiv svikt, avslutar Gustaf Bucht.

När Arne Gavelin äntligen blev fri förvaltarskapet den sjätte december ifjol fanns det två nya läkarintyg som grund. Bägge dessa tydliggjorde att Arne var frisk.

Omtag för skolorna - satsar på skola i Långviksmon

ÖRNSKÖLDSVIK - LÅNGVIKSMON Ett rejält omtag och förslaget att bygga en ny skola i Långviksmon. Den vändningen gör socialdemokraterna i Örnsköldsvik. – Det är vår största nyhet i...

200 miljoners order för Strängbetong

LÅNGVIKSMON Producenterna behöver öka sin produktion för att möta en växande efterfrågan på pappersförpackningar. Det föranleder en ny industribyggnad i Obbola - något som...