Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

Foto: PRIVAT/ARKIV

Inget brott bakom spjut vid badplats

De spjut som hittades i intill bryggan vid Kornsjöbadet var gjorda av barn som fiskeredskap. Nu har polisutredningen lagts ned efter att det konstaterats att inget brott begåtts.

KORNSJÖ · Published jul 16, 2020 at 06:15

Det var i början av juli som larmet gick om spjut i badvattnet vid Kornsjöbadet.

Därefter, efter att spjuten hittades, gjordes en polisanmälan då det misstänktes att någon eller några gått in för att orsaka andra människor skada.

Efter fyndet har en förälder hört av sig och berättat att spjuten kommer från barn som gjort dessa som fiskeredskap. Vidare har uppgiften om att spjuten varit uppställda i sjöbotten vidimerats, nu sägs istället spjuten ha legat plant på botten. Därmed avskrivs brottsmisstanken.

Risk för ökad smittspridning

LÄNET Trots att smittan minskar i Västernorrland finns det en risk för en ökad smittspridning i länet. Detta enligt scenarier som tagits fram för Västernorrland.