Torsdag 28 januari 2021

Nordsverige

Arne Gavelin Foto: MARIA BOSTRÖM

Få svar kring förvaltarskapet

En stark oro för att Arne Gavelin inte skulle mäkta med att klara sig själv i hemmet, det är en av orsakerna till varför han blev satt under förmyndare. Snart ett år senare bor dock Arne kvar i sitt hem, dock satt under just en förmyndare.

BREDBYN · Published sep 26, 2019 at 06:15

I förra veckan kunde Nordsverige berätta om Arne Gavelin som är satt under förmyndare och som känner sig utlämnad till maktapparaten.

Därtill är hans förvaltare anställd av bolaget Optio som bedriver denna typ av uppdrag som affärsverksamhet samt att förvaltaren är bosatt 58 mil bort från Arne Gavelin. En situation som Arne är allt annat än nöjd med.

Upprinnelsen till hela historien med förvaltarskapet hänger samman med en orosanmälan som inkom tidsmässigt medan Arne var inlagd på sjukhuset för lunginflammation. Det som framgår i handlingarna från Överförmyndarnämnden i Örnsköldsvik är att det finns oro inte minst för hur Arne ska klara sig själv om han skulle återvända till sitt hem.

Vilket alltså är samma bostad som han bor i fortfarande snart ett år senare, även om det i handlingarna framkommer att det bör ordnas med vårdplanering, korttidsplats och sedan säkerställa att Arne har ett stadigvarande boende där han har det bra samt en förvaltare som ska se till hans ekonomiska intressen.

Där kommer förvaltaren, boende i Eskilstuna, via bolaget Optio AB i Västerås in.

Enligt Överförmyndaren i Örnsködsvik ansågs det inte vara tillräckligt med ett godmanskap. Huruvida förfrågan gått ut till lokalt boende förvaltare framkommer inte, inte heller om det ansågs föreligga särskilt försvårande omständigheter som gjorde att Optio var det enda alternativet.

Därefter gick ärendet till Ångermanlands tingsrätt för ett interimistiskt beslut om förvaltare.

Hittills har Arnes protester mot förvaltarskapet inte mött några sympatier hos beslutsfattande, men nu har han tagit steget vidare och anlitat en advokat samt begärt att förvaltarskapet ska upphävas, något som nu måste avhandlas rättsligt.

– Jag vill inte ha någon förvaltare, konstaterar Arne Gavelin tydligt.

Han har märkt av ett växande stöd för den situation som han är ställd i och flera privatpersoner bidrar med hjälp.

Dessutom har Arne själv varit till läkare för bedömning och väntar även på en utökad undersökning för att kunna visa sin hälsostatus när han agerar för att bli kvitt sin förvaltare. Ett annat alternativ är att begära en helt ny förvaltare och börja om därifrån med målet att bli kvitt förvaltarskapet.

  • Den som har förvaltare måste alltid eller i vissa fall, ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt. En förvaltare råder alltså ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet.
  • Däremot anses såväl god man som förvaltarskap vara ett lekmannauppdrag.
  • 2013 gjorde Västmanlands tingrätt följande bedömning: ”Mot bakgrund av att lagstiftaren uttryckt att ett förvaltarförordnande till stor del är lekmannauppdrag med stort ideellt inslag synes det svårförenligt härmed att göra förvaltaruppdrag till en affärsverksamhet.”
  • 40-talet kommun anlitar Optios tjänster, detta fastän det finns tveksamheter kring att bedriva lekmannauppdrag som affärsidé. Till dessa hör Örnsköldsviks kommun.
  • Även RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, anser att godmans och förvaltarskap i bolagsform strider mot nuvarande lagstiftning.
  • I ett yttrande i en dom i HD görs det dock en notering att det kan tas viss, om än begränsad hänsyn, till förvaltarskap i bolagsform. Detta utifrån det då aktuella målet där en förvaltare ville avsluta sitt uppdrag på grund av att personen det rörde sig om inte bara var hotfull utan våldsam mot förvaltaren och betecknas som ett försvårande uppdrag.
Fler nyheter från Örnsköldsvik och Ångermanland

"Ett bra initiativ för Örnsköldsvik"

ÖRNSKÖLDSVIK ”Det är ett jättebra initiativ”, säger kommunalrådet Anna-Britta Åkerlind (C). ”En stor eloge till Per Carstedt. Han bidrar i allra högsta grad till att befästa...
Nordsverige rekommenderar

Inget samband mellan dödsfall och vaccin

LÄNET Det har inte konstaterats något samband mellan ett dödsfall på ett äldreboende i länet och vaccinet. Det berättade smittskyddsläkare Hans Boman på regionens presskonferens...

Fordonsutveckling som ligger helt rätt i tiden

ÖRNSKÖLDSVIK "Det här är jätteroligt", säger kommunalrådet Per Nylén och tar en titt på en Ford Kuga konverterad från elbensin till el-etanol. Det här bidrar ytterligare till...