Onsdag 16 oktober 2019

Nordsverige

Elfiske ger bilden av fiskfaunan

Åtminstone 14 arter av fisk finns i ån. Å andra sidan mynnar den i Anundsjösjön som inhyser minst 18 arter av fisk, vilket ger det rimliga intrycket att det kan vara lika många som simmar i ån. Där kan elfiske vara metoden som ger svaret.

BREDBYN · Published jun 29, 2019 at 12:15

Vid Bredbynskolan har man sedan flera år tillbaka en så kallad Artedivecka där eleverna får studera närmare kring Peter Artedi, fiskforskningens fader, som har sitt ursprung i just Näs, Bredbyn och hans arbete.

Peter Artedi var för fiskforskningen vad Carl von Linné var för växterna, så vi talar om en fiskforskningsdignitet. Därtill ingår fältstudier, fiske och att lära känna olika fiskarter.

Dock hålls själva Artediveckan under februari månad, vilket förvisso lämpar sig väl för vinterfiske. Sämre är det med möjligheterna att visuellt komma i kontakt med elfiske då.

Den möjligheten bjöds det istället på härom veckan.

Då kom Kajsa Landfors, elfiskare, och Markus Nilsson från Örnsköldsviks fiskevårdsförening och förevisade elfiske för eleverna.

Vadningselfiske, när man vadar i rinnande vatten för att elfiska, omfattar två metoder.

Den ena är kvalitativt elfiske huvudsakligen för inventering, den andra är kvantitativt elfiske med inriktning på tidsserier.

– Vi elfiskar för att se vilka arter som finns och hur bestånden ser ut, förklarar Kajsa Landfors.

– Vilka fiskar som finns var, tillägger Markus Nilsson.

Framförallt kan det vara intressant att se resultatet efter att åtgärder gjorts som ska främja fisken. De exempelvis undanröjning av vandringshinder, insättning av stenar för att öka strömningen och liknande insatser.

Där kan elfiske ge en tydlig vink om eftersträvad effekt uppnås.

– Man vill ju följa upp efter alla åtgärder man gör, konstaterar Kajsa Landfors.

Tillsammans ger sig duon ut i vattnet med utrustningen. Genom elfiske skapas ett elektriskt spänningsfällt i vattnet som bedövar fisken som därefter kan håvas upp för räkning, vägning och mätning.

Inte sällan, och precis som i detta fall, behövs en elgenerator på land för att utrustning ska fungera.

Kajsa och Markus rör sig försiktigt uppströms men mot åkanten till och elfiskar. Strax är den första lilla firren bärgad och följs raskt av fler fiskar.

Varje fisk håvas upp av Kajsa som sedan räcker över dem till Markus som följer efter med en hink med vatten för att förvara fiskarna i.

Efter att ett antal fiskar håvats in flyttar sig duon upp på land där eleverna väntar. Nu är det dags för nästa fas. Nämligen att artbestämma varje fisk, väga och mäta dessa innan de oskadda släpps ut igen.

För att få utföra elfiske krävs förutom utbildning ett tillstånd som utfärdas av länsstyrelserna. 

Om elfiske

  • För att få utföra elfiske krävs förutom utbildning ett tillstånd som utfärdas av länsstyrelserna. 

14

arter av fisk finns det minst i vattendraget.

Alkohol är en orsak till cancer

ÖRNSKÖLDSVIK Alkohol är den klart största riskfaktorn för bröstcancer bland kvinnor och största enskilda riskfaktorn för tjocktarmscancer för både kvinnor och mängd. I...

Teaterförening vann stort

KRAMFORS Full pott. Det blev resultatet för Höga Kusten Teaterförening vid Joyfest, den stora internationella teaterfestivalen i Kiev.

BB Sollefteå diskuterades på Centerstämman

SOLLEFTEÅ Sollefteå har varit exempel när Centern ställde sig bakom barnmorskeledda kliniker på sin stämma.

Tusenlappen är nivå för bistånd

ÅNGERMANLAND I runda slängar kring tusenlappen. Där ligger nivån för kommunernas bistånd per invånare om det räknas för Ångermanland totalt. Mellan Ångermanlands olika kommuner...